Na Luníku IX rastie komunitný dom, stavať ho pomáhajú aj miestni

Na výstavbe komunitného domu sa podieľajú štyria obyvatelia sídliska, ďalší štyria zamestnanci sú zo Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja.

Projekt výstavby komunitného domu na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku, Luníku IX, napreduje. Výstavbu odštartoval Košický samosprávny kraj spolu s občianskym združením ETP Slovensko a mestom Košice minulý rok v septembri. Do zimy boli vybudované základy stavby a oporný múr, v tomto roku boli vymurované dve podlažia, stavba bola zastrešená a zrealizované boli prípojky. „Momentálne pracuje na stavbe osem robotníkov, štyria sú priamo z Luníka IX, druhú polovicu  tvoria zdravotne znevýhodnení zo Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja. Nad prácami vykonávajú dozor majstri a stavebný dozor. Považujeme za dôležité, aby sme komunitu, ktorá býva na Luníku IX, zapájali do pracovného procesu. Vďaka tomuto projektu si môžu sami postaviť to, čo budú neskôr aj užívať. Je to jeden z najefektívnejších spôsobov, ako integrovať marginalizovanú rómsku komunitu, aby sa starali o svoj majetok a vážili si ho,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Po zastrešení budovy budú nasledovať práce na jej zateplení, zhotovení pavlače a príprava vnútorných priestorov ku kolaudácii. Komunitný dom by mal byť dokončený v septembri. V budúcnosti by mal slúžiť na realizáciu aktivít s mládežou ako aj na aktivity pracovnej integrácie obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity.

Výstavba komunitného domu je prvou časťou projektu, ktorý Košický samosprávny kraj realizuje v spolupráci s ETP Slovensko. Nasledovať bude výstavba šiestich rodinných domov, na ktoré si obyvatelia z tohto sídliska zoberú pôžičku a budú si ho sami stavať. „Prvá rodina so šikovnými stavebníkmi už aktuálne čaká na stavebné povolenie pre výstavbu rodinného domu. Projekt v Košiciach realizujeme podľa skúseností z Rankoviec zatiaľ pre 6 až 7 rodín. Svojpomocná výstavba domov v kombinácii so sporiacim a mikropôžičkovým programom môže byť jedným z riešení osobitne pre skupinu väčších rodín s deťmi,“ doplnila Veronika Poklembová z ETP Slovensko, ktoré iniciovalo a koordinuje projekt.

Projekt „Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX“ má priniesť  nové šance a príležitosti rôznym komunitám, či už ide o ťažšie zamestnateľných ľudí, ktorým sa aj touto prácou na výstavbe centra zlepšia vyhliadky na trhu práce, alebo o vylúčené komunity. Aj preto sa na výstavbe podieľajú zamestnanci z krajského sociálneho podniku spolu s obyvateľmi sídliska. Vďaka svojpomocnej výstavbe si majú osvojiť pracovné návyky a naučiť sa hospodáriť s financiami. Jednou z podmienok bývania v novopostavených domoch je totiž pravidelné sporenie.

ETP Slovensko popri stavbe komunitného domu realizuje aj práce na obnove verejného priestoru na Hrebendovej ulici. Vznikla tam už oddychová zóna, s ktorou pomohli aj obyvatelia sídliska.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.06.2022 12:57
Upravené: 25.01.2023 09:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001