Eko-kosačky v Rožňave: trávu v meste spásajú ovce chované v župnom Jasanima-DSS

Klienti zariadenia sociálnych služieb Jasanima sa starajú o ovečky v rámci projektu SINZEM - Sociálne a inovačne na zeleň v meste, na ktorom župa spolupracuje s občianskym združením Druživa.

Mestskú zeleň v Rožňave najnovšie pomáhajú kosiť „ekologické kosačky“. Do verejnoprospešnej služby na Gemeri boli povolané štyri ovečky, o ktoré sa starajú klienti zariadenia sociálnych služieb Jasanima-DSS. Deje sa tak vďaka spolupráci Košického samosprávneho kraja a občianskeho združenia Druživa, a to v rámci projektu SINZEM – Sociálne a inovačne na zeleň v meste. 

„Na Gemeri prichádzame s udržateľným projektom, ktorý má sociálny aj ekologický prínos. V prvom rade pomôžeme v sebarealizácii najzraniteľnejšej skupine ľudí, pretože do plánovaných aktivít projektu SINZEM sa zapojí až 40 prijímateľov sociálnej služby s asistenciou 6-tich inštruktorov sociálnej rehabilitácie v župnom zariadení Jasanima-DSS. Súčasne podporíme ďalšie zelené riešenie v našom kraji, pretože naše štyri ovečky poslúžia taktiež ako ekologické kosačky aj v meste Rožňava a odľahčia životné prostredie i pracovníkov technických služieb mesta. Verím, že spolu so združením Druživa sa nám podarí rozvinúť ešte ďalšie prírode blízke riešenia, ktoré pomôžu s integráciou ľudí so znevýhodnením a v budúcnosti by mohli prerásť až do sociálneho podniku,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Okrem oviec pribudnú na pozemku pri Jasanima-DSS štyri včelie úle. Aj o tie sa v rámci pracovnej terapie pomôžu starať klienti zo zariadenia. Stanovište včiel poslúži taktiež pre vzdelávacie účely školských a predškolských zariadení. Do jari 2023 by tiež malo združenie Druživa za 17-tisíc eur zrekonštruovať skleník, ktorý aktuálne na pozemku chátra, no už budúcu sezónu by v ňom klienti opäť mohli pestovať plodiny. Tým, že projekt spája pracovné terapie s integráciou, ekologickú starostlivosť o mestskú zeleň a tiež vzdelávacie aktivity, vhodne prepája sociálnu, environmentálnu a vzdelávaciu oblasť.

Vznikajú nové príležitosti na stretnutia a aktivity širokej verejnosti s klientmi DSS Jasanima, čím okrem iného búrame predsudky voči ľuďom s duševným alebo mentálnym postihnutím. Ovečky by sa mali stať súčasťou života Rožňavčanov v meste a sami im prostredníctvom hlasovaniu navrhnú aj mená. Nevieme o tom, že by sa na Slovensku alebo v zahraničí doposiaľ realizoval obdobný projekt s takto prepojenými aktivitami - preto môžeme SINZEM bez obáv zaradiť medzi sociálne inovácie. Prvotná myšlienka zrealizovať tento projekt pramení z našej predošlej skúsenosti so spoluprácou s DSS Jasanima. Viedli nás k tomu naše poznatky ako lídra v šírení konceptu sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku, poznanie a zhodnotenie zdrojov a potrieb v meste Rožňava a tiež naša doterajšia absencia praktických aktivít v oblasti sociálneho poľnohospodárstva v meste nášho sídla,“ povedal predseda združenia Druživa Miloslav Kováč.

V areáli Jasanima-DSS už na jar tohto roka sprístupnili náučný ekologický chodník. Zatiaľ čo klienti na ňom relaxujú, žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia ho využívajú na environmentálnu východu.

„Projekt SINZEM prináša našim prijímateľov sociálnych služieb nové činnosti zamerané na podporu zmysluplných aktivít, podporu ich postupného začleňovania do komunity, socializácie, podporu a nácvik pracovných návykov, edukáciu v rámci environmentu, podporu sebarealizácie a sebestačnosti, ale je bonusom aj pre ďalších obyvateľov regiónu. Spolu s náučným chodníkom a ďalšími podpornými projektmi je bonusom nielen pre komunitu ľudí bývajúcich v Jasanima-DSS, ale aj v regióne a širšom okolí,“ dodala riaditeľka Jasanima-DSS Beáta Šlosárová.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.07.2022 14:30
Upravené: 26.01.2023 08:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001