Centrum aktívneho starnutia pomôže seniorom ostať aktívnymi

Seniori sa budú môcť v centre zúčastniť kurzov remeselných prác, prípravy zdravej výživy či pohybových aktivít.

Plnohodnotne strávený čas aj v seniorskom veku, to je jeden z hlavných cieľov cezhraničného projektu SKHU Ambassadors, ktorý implementuje Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého zakladateľom je Košický samosprávny kraj. Ten chce pre východniarov vo veku nad šesťdesiat rokov poskytnúť bezpečné zázemie pre rozvoj, zdravie aj spoločenský život. Novootvorené Centrum aktívneho starnutia, ktoré vzniklo na Bačíkovej ulici v Košiciach vďaka cezhraničnému projektu SKHU Ambassadors, ponúkne seniorom podmienky na zlepšenie kvality života, vzdelávania sa, pohybové aktivity aj nadväzovanie nových kontaktov.

„Rozhýbali sme ďalší zaujímavý projekt, ktorým chceme potešiť najmä skôr narodených východniarov. Centrum im poskytne zázemie pre budovanie vzťahov ale aj osobnostný rast, ktorý je potrebný v každom veku. Dvere sú otvorené pre každého, kto chce prežiť jeseň života aktívne. V centre im sú k dispozícii odborníci na zdravie, remeslá, ale aj moderné informačné technológie, nejde však iba o krúžok šikovných rúk, ale aktívne zapájanie sa do kurzov. Pri súčasných aktivitách Centra aktívneho starnutia nekončíme, v budúcnosti by sme ho chceli rozšíriť o ďalšie služby zamerané na zdravotnú starostlivosť,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vďaka Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vznikli na pôde Košického kraja  a župy Boršod-Abaúj-Zemplén dve seniorské centrá aktívneho starnutia, v Maďarsku funguje toto centrum v Miškolci. Vzdelávanie seniorov je zamerané na remeselné práce, zdravú výživu, workshopy orientované na rozvoj zručností s informačnými technológiami, právo a na pohybové aktivity. V priestoroch centra na Bačíkovej ulici preto vznikla aj telocvičňa, v ktorej si môžu seniori zacvičiť, či kuchyňa, v ktorej sa budú realizovať workshopy zamerané na prípravu zdravých jedál. Súčasťou projektu je aj ambasádorský program, vďaka ktorému môžu seniori zapojení do programu šíriť získané vedomosti ďalej ako dobrovoľníci.

Projekt SK-HU Ambassadors prináša inovatívny prístup zameraný na zlepšenie kvality života seniorov, podporou ich zdravia, fyzickej aktivity i socializácie. Celkový rozpočet projektu aj s maďarským partnerom  predstavuje sumu vyše 195-tisíc eur. „Považujeme za veľký úspech, že sa nám takýto pilotný projekt podarilo realizovať. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom budeme robiť maximum preto, aby toto miesto predstavovalo bezpečný prístav pre našich seniorov, ktorí majú chuť ostať aktívnymi bez ohľadu na dátum narodenia,“  uviedla riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Orbán Máté.

Do projektu sa môže zapojiť každý nad 60 rokov, najbližšie kurzy budú prebiehať od 14. do 23. júna v priestoroch Centra aktívneho starnutia na Bačíkovej 7 v Košiciach. Seniori si môžu vybrať z ponuky piatich kurzov. Registrovať sa na ne môžu e-mailom na info@viacarpatia.eu alebo telefonicky na čísle +421908 841 162. Bližšie informácie sú zverejnené na https://www.viacarpatia.eu/aktuality

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.06.2022 13:00
Upravené: 25.01.2023 09:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001