Nadácia KSK pomôže zlepšiť život deťom z rodín v núdzi

Požiadať o pomoc možno aj prostredníctvom formulára na http://nadaciaksk.sk/pages/ziadost-o-pomoc.html

Košický samosprávny kraj pomôže zlepšiť život polosirotám, deťom z neúplných rodín alebo rodín v tiesni. Vďaka Nadácii Košického samosprávneho kraja dostanú aj tieto deti šancu rozvíjať sa v oblasti vzdelávania, športu a umenia či prostredníctvom iných školských alebo mimoškolských aktivít. „Nie všetci dostali do daru bezstarostné detstvo. Mnohé deti musia riešiť problémy, s ktorými si často nevedia poradiť ani dospelí. Práve takýmto zlepší život Nadácia Košického samosprávneho kraja. Prostredníctvom cielenej a kontinuálnej podpory chceme pomôcť deťom, ktoré nemajú dostatok životných šancí, aby sa aj oni mohli rozvíjať a pracovať na sebe,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.     Košický samosprávny kraj už teraz aktívne oslovuje špeciálnych poradcov, pracovníkov krízovej intervencie, psychológov, ale aj športové kluby, aby pomohli vytypovať anonymné rodiny s talentovanými deťmi, ktoré by privítali pomoc. Nadácia má v súčasnosti v databáze približne 100 detí. Požiadať o pomoc možno aj aktívne, prostredníctvom formulára na http://nadaciaksk.sk/pages/ziadost-o-pomoc.html. „Podpora od Nadácie KSK nebude finančná a jednorazová, ale hodnotová a kontinuálna. Napríklad, ak sa naša nadácia rozhodne podporiť mladý futbalový talent, dieťa nedostane peniaze do ruky. Pomôžeme mu podľa jeho potrieb – či už to budú tréningy, športová výbava, sústredenie alebo účasť na súťaži. Cestu našich detí budeme sledovať a budeme nápomocní, keď to budú potrebovať,“ povedal župan Trnka. Formy pomoci môžu byť rôzne – od školských pomôcok, učebníc, cez jazykové kurzy, exkurzie  a vzdelávacie pobyty, cez športové a umelecké krúžky a pomôcky na ne až po športové sústredenia, súťaže či pobytové tábory.

Pilotným projektom Nadácie KSK bola vianočná zbierka, do ktorej zamestnanci Úradu Košického samosprávneho kraja venovali stravné lístky. Pripravili tak veselšie Vianoce pre 10 rodín, v ktorých žije spolu 30 detí. Vďaka zbierke mohli zasadnúť k bohatšiemu štedrovečernému stolu. Jednou z podporených bola aj rodina pani Márie, ktorá sa po smrti manžela stará o päť detí. Okrem veľkej ľudskej straty zažíva táto rodina aj hmotný nedostatok. Napriek tomu, že jej najmladší syn pre zdravotné problémy nemôže chodiť do škôlky, mamke neschválili predĺžený rodičovský príspevok.

Nadácia obdarovala aj rodinu pani Marty s piatimi deťmi a onkologicky chorým manželom. Marta má dve zamestnania, pracuje ako opatrovateľka v zariadení pre seniorov a brigáduje ona aj jej deti. Napriek tomu sú príjmy rodiny nízke. Začiatkom januára pani Marta oznámila smutnú správu, jej manžel po dlhej chorobe zomrel. Vďaka darovaným stravným lístkom mohol tento ťažko chorý otec prežiť svoje posledné Vianoce s rodinou v pokoji a štedrosti.

Košický samosprávny kraj založil Nadáciu KSK v roku 2020 s cieľom pomáhať deťom a rodinám v núdzi. Krajská nadácia sa zameriava hlavne na deti, na ich potreby a záujmy a cez ne potom prichádza pomoc a podpora aj pre celú rodinu. Symbolické je aj logo Nadácie KSK - zobrazuje rodinu, ktorú predstavujú prsty na ruke. Tie neodmysliteľne patria k sebe a tvoria silné puto. Podaný prst symbolizuje vzájomnú pomoc, podporu a povzbudenie.

Zastupiteľstvo KSK vložilo v minulom roku do nadácie 20-tisíc eur. Organizácia sa bude snažiť získať financie aj prostredníctvom darov, grantov a príspevkov od právnických a fyzických osôb, z verejných zbierok a charitatívnych lotérií, benefičných koncertov a akcií či prostredníctvom takzvaných dvoch percent z daní. Prvým darcom sa stala Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru, ktorá Nadácii KSK venovala 1 000 eur. 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.05.2021 09:30
Upravené: 02.02.2022 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001