Košický samosprávny kraj odmení neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Prostredníctvom Nadácie KSK župa prerozdelí neverejným zariadeniam sociálnych služieb dar vo výške 350-tisíc eur.

V Košickom kraji funguje 40 neverejných zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú pobytovú formu  sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Ide o špecializované zariadenia, domovy sociálnych služieb či zariadenia podporovaného bývania. Dohromady v nich žije  takmer 800 klientov. Košický samosprávny kraj chce tieto zariadenia odmeniť za ich činnosť počas pandémie. Prostredníctvom Nadácie KSK vyhlasuje výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Získať tak môžu ďalšie financie na prevádzku a poskytovanie služieb svojim klientom. „Počas pandémie to nemali jednoduché ani zariadenia sociálnych služieb, klienti boli dlhé týždne odlúčení od svojich blízkych a zamestnanci sa snažili robiť maximum, aby im toto obdobie spríjemnili. Chceme ich preto odmeniť za ich činnosť počas uplynulých náročných mesiacov. V roku 2021 sme neverejným poskytovateľom navýšili príspevok na prevádzku, teraz chceme podporiť neverejné zariadenia s pobytovou formou, pre ktoré cez Nadáciu Košického samosprávneho kraja vyhlasujeme výzvu. Uchádzať sa môžu o 350-tisíc eur, na jedného klienta tak môžu získať dar vo výške 500 eur. Verím, že tieto finančné prostriedky pomôžu zariadeniam aj ľuďom, ktorým poskytujú sociálne služby,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Do výzvy na podporu tzv. záslužnej činnosti neverených poskytovateľov pobytových foriem sociálnych služieb podmienených odkázanosťou sa môžu žiadatelia zapojiť od 28. 12. 2021 do 31. 1. 2022. Žiadosti o poskytnutie daru môžu predkladať zariadenia so sídlom na území Košického kraja, ktoré poskytujú celoročnú alebo týždennú pobytovú formu sociálnych služieb. Doručiť ich je potrebné poštou na adresu: Nadácia Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 68/1, 042 66 Košice. Všetky potrebné informácie, ako aj znenie výzvy nájdu záujemcovia na webovej stránke Nadácie KSK.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 28.12.2021 12:49
Upravené: 02.02.2022 17:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001