Krajský sociálny podnik začne pomáhať znevýhodneným už na jeseň

V sociálnom podniku nájdu prácu ťažšie zamestnateľní obyvatelia, znevýhodnení by mali tvoriť 40 až 60 percent zamestnancov.

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja (KSK) naberá reálne kontúry. Začiatkom augusta mu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR priznalo štatút registrovaného sociálneho podniku. Pomáhať začne na jeseň, pričom podiel znevýhodnených by mal byť 40 až 60 percent zo všetkých zamestnancov. „Mnohé obce a mestá v našom kraji sa zaujímajú o sociálne podnikanie a radi by touto formou zaktivizovali časť obyvateľov, ktorí si zo sociálnych či zdravotných dôvodov ťažšie hľadajú zamestnanie. Obracajú sa na nás s otázkami, ako si taký podnik založiť, aké služby môžu ponúkať, a podobne. Krajský sociálny podnik môže byť pre tieto mestá a obce modelovým, so zabehnutým systémom. Máme ambíciu vychovať mentorov, ktorí by podobné sociálne podniky úspešne pomáhali zakladať a štartovať ich podnikateľskú aktivitu ďalej v miestnych samosprávach,“  uviedol košický župan Rastislav Trnka

Kraj plánuje pod jednou strechou sprevádzkovať tri divízie: Stavba, Upratovanie, Dom a záhrada. Zamestnanie na trvalý pracovný pomer by tu malo nájsť spočiatku do 20 ľudí. V závislosti od dopytu môže množstvo ponúkaných služieb i zamestnancov narastať. Výber adeptov so záujmom o prácu, ale problematickými vyhliadkami na zamestnanie bude prebiehať v spolupráci  s pracovníkmi komunitných a krízových centier, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Sociálny podnik ponúkne znevýhodneným uplatnenie. Zároveň by ich mal v istom zmysle vychovať a naučiť správnym pracovným a taktiež sociálnym návykom. Keďže v integračnom sociálnom podniku môže zamestnanec pobudnúť dva roky v statuse znevýhodneného, za ten čas ho dokážeme pripraviť pre ďalšie príležitosti na pracovnom trhu,“ ozrejmil župan Trnka. Pôjde o stavebno-rekonštrukčné práce, maliarske a natieračské práce, drevárske práce, pomoc pri údržbe ciest II. a III. triedy či iné pomocné práce aj v domácnosti a záhrade.

Ponuku služieb zverejní Sociálny podnik KSK na pripravovanom webe. Obsahovať bude kontaktný formulár, cez ktorý sa budú môcť hlásiť záujemcovia o prácu, ale aj ľudia s dopytom po ponúkaných službách. Objednať si ich budú môcť župné sociálne zariadenia, školy, školské a kultúrne zariadenia, prípadne ďalšie subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, akou je napríklad aj Správa ciest KSK. Samostatnou kategóriou sú fyzické osoby - občania, ktorí budú môcť využiť služby divízie Dom a záhrada, zamerané na pomoc v domácnosti a v záhrade.    

Uplatnenie v Sociálnom podniku KSK by mohli nájsť absolventi župných stredných škôl do 26 rokov v nepriaznivej životnej situácii. Spadajú sem aj absolventi nižšieho vzdelania ako stredné odborné, príslušníci národnostnej menšiny alebo obyvatelia najmenej rozvinutých okresov.

Na založenie sociálneho podniku vyčlenila župa 100-tisíc eur, ktoré poskytne sociálnemu podniku ako bezúročnú pôžičku. Podľa zákona musí podnik celý svoj zisk reinvestovať na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, čo v prípade integračného podniku znamená zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb. 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.08.2020 09:30
Upravené: 23.12.2021 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001