Súťaž opatrovateľov „O putovný pohár predsedu KSK“

Už po tretí krát súťažili v zariadení sociálnych služieb JASANIMA DSS Rožňava, ktoré je zároveň usporiadateľom súťaže, opatrovatelia z celého Košického samosprávneho kraja „O putovný pohár predsedu KSK“.

V piatok 15. júna sa zišlo 10 verejných poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a jedno neverejné zariadenie na súťaži teoretických vedomostí a praktických zručností najpočetnejšej skupiny zamestnancov – opatrovateľov. Súťažilo 11 trojčlenných družstiev v troch rôznych disciplínach. Jeden člen súťažného družstva písal teoretické testy skladajúce sa z 35 otázok, ďalší dvaja súťažili v časovej disciplíne, a to prezliekanie posteľnej bielizne, úprava lôžka a výmena inkontinečnej pomôcky imobilnému klientovi a treťou disciplínou bolo spoločné praktické poskytnutie prvej pomoci.

Objektívne hodnotenie na jednotlivých súťažných stanovištiach zabezpečovali odborní zamestnanci Strednej zdravotníckej školy Rožňava a obchodní zástupcovia spoločností distribujúcich zdravotnícke a hygienické výrobky. Figurantami pri poskytovaní prvej pomoci boli študenti strednej zdravotníckej školy, ktorá bola zároveň spoluorganizátorom súťaže.

„Súťaž opatrovateliek bola pre nás významnou udalosťou. Naši opatrovatelia si vychutnali pocit víťazstva, potešili sa z darčeka – múdrej sovy. Ostatní zamestnanci obdivovali  víťazný putovný pohár. Získanie ocenenia je pre nich výzvou, aby  pohár ,,neputoval”, ale zostal v našom zariadení aj na budúci rok. Ďakujeme DSS Jasanima Rožňava za zorganizovanie súťaže, ktorá nie je len o meraní vedomostí a zručností, ale aj o spoznávaní zamestnancov,  budovaní vzájomných vzťahov a predovšetkým o pozdvihnutí profesie opatrovateľky.“  Povedala pani Ingrid Ferenčíková poverená riadením SUBSIDIUM  - ŠZ, ZpS a DSS so sídlom v Rožňave.

Odmenou pre najlepších nebola len výhra v podobe sladkej torty, ceny pre jednotlivých víťazov v súťažných disciplínach, ale pre všetkých bolo odmenou uznanie ich ťažkej, namáhavej a mnohokrát nedocenenej práce, ktorá je jedinečnou a priamo ovplyvňuje životy zverených prijímateľov sociálnych služieb.

Autor/zdroj: DSS JASANIMA Rožňava
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 18.06.2019 15:00
Upravené: 23.12.2021 09:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001