Rodiny v kríze prichýlia nové útulky v Michalovciach a v Trebišove

Dve nové centrá v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja ponúkajú služby pre 30 prijímateľov. Okrem ubytovania získajú klienti aj sociálne či právne poradenstvo.

Zástupcovia Úradu KSK symbolicky prestrihli pásku počas otvorenia Útulku Michalovce. Zľava: Vedúca odboru sociálnych vecí Úradu KSK Zuzana Nemcová, predseda KSK Rastislav Trnka a Róbert Gima z oddelenia IKT a kontrolných činnostíKošický samosprávny kraj (KSK) rozširuje ponuku sociálnych služieb. Pre rodiny s deťmi, respektíve jednotlivca s dieťaťom, pribudli v kraji dva nové útulky. Od 1. januára funguje útulok pri ANIMA-DSS v Michalovciach, druhý začína pôsobiť od 1. júna v zariadení LUMEN v Trebišove. „Registrujeme neustály záujem obyvateľov nášho kraja o krízové centrá. Snažíme sa preto reagovať na ich potreby a optimalizovať sieť našich sociálnych zariadení. Doteraz vykonávali v kraji tento typ služby len štyria neverejní poskytovatelia pre približne 200 prijímateľov. Dve nové centrá v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja ponúkajú ďalších 30 miest,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Privítanie predsedu KSK Rastislava Trnku v Útulku MichalovceÚtulky by mali byť zázemím pre matky alebo rodiny deťmi v kríze, ak napríklad prídu o bývanie a nemajú zabezpečené základné životné potreby. „Najlepšie by bolo, ak by sme vôbec nemuseli poskytovať takéto služby. Aktuálne však máme v evidencii 71 ľudí, ktorí čakajú na túto pomoc. Chceme preto poskytnúť pomocnú ruku rodinám v ťažkých životných situáciách preklenúť toto nepriaznivé obdobie. Verím, že vďaka dvom novým útulkom im toto neľahké obdobie o čosi zlepšíme,“ dodal Trnka. Klienti okrem ubytovania získajú sociálne poradenstvo, v prípade potreby aj obuv a ošatenie. Personál im pomôže pri hľadaní zamestnania, trvalého bývania mimo zariadenia, s výchovou detí, či hospodárením s financiami. V útulku nájdu aj pomoc pri komunikácii s inštitúciami ako súd, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, či exekútormi.

Predseda KSK pozdravil klientov útulkov v Michalovciach a TrebišoveObidve zariadenia vznikli pri už existujúcich domovoch sociálnych služieb s komplexnou ponukou služieb, vrátane služby včasnej intervencie. Kapacita každého z nich je 15 miest. V Michalovciach sú v súčasnosti umiestnené štyri matky a deväť detí vo veku od 2 do 17 rokov. V Útulku Trebišov sa aktuálne nachádzajú traja dospelí a tri deti od 14 do 17 rokov.

Útulok  v Michalovciach sa nachádza v priestoroch bývalého krízového strediska, ktoré bolo k 31. decembru 2018 zrušené.  Jeho vytvorením tak je  zachovaná kontinuita v poskytovaní služby pre rodiny v kríze.

Útulok Trebišov sa nachádza v objekte bývalého Krízového strediska a DSS na ulici Jesenského v Trebišove a má charakter rodinného domu.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 07.06.2019 20:00
Upravené: 23.12.2021 09:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001