Prvé autistické centrum v Košickom kraj by malo vzniknúť v Prakovciach

V rámci optimalizácie sociálnych služieb v kraji by malo vzniknúť aj v Šemši špecializované zariadenie s pobytovou formou pre ľudí s duševnými ochoreniami, kombinovanými s výraznými poruchami správania.

Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje 1. júla 2020 otvoriť prvé autistické centrum v kraji s celoročnou pobytovou formou. Na pondelkovom zasadnutí o tom budú rozhodovať poslanci Zastupiteľstva KSK. Špecializované zariadenie by malo vzniknúť v Idea-DSS v Prakovciach v okrese Gelnica. Cieľovou skupinou sú osoby s pervazívnou vývinovou poruchou, kam patria diagnózy ako napríklad autizmus, alebo aspergerov syndróm. „Špecializované zariadenie s celoročným pobytom pre ľudí s poruchou autistického spektra v Košickom kraji v súčasnosti neexistuje, pričom počet detí s týmto ochorením každoročne narastá. S tým súvisí aj rastúci dopyt občanov po tomto type služby, na ktorý chceme reagovať. Ide o celoslovenský, dlhodobo neriešený problém,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Odborníci odhadujú, že v súčasnosti trpí niektorou z porúch autistického spektra 1 zo 150 ľudí. Pobytovú formu na Dolnom Spiši by malo od leta budúceho roka využívať 25 klientov do 25 rokov. Špecializované zariadenie vznikne v už existujúcom domove sociálnych služieb. V Idea-DSS eviduje kraj nadstav pracovníkov, preto pre nový typ služby preto nebude potrebné prijímať ďalších zamestnancov. „Personálny normatív pre špecializované zariadenie je 1,3 klienta na jedného pracovníka, avšak prax ukazuje, že pre túto náročnú cieľovú skupinu je nutné zabezpečiť minimálne dvoch pracovníkov na jedného klienta,“ konštatoval Trnka.

Autistické centrum s celoročnou pobytovou formou vzniká v rámci optimalizácie siete sociálnych služieb v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je KSK. Kraj v rámci optimalizácie vytvorí aj iné sociálne služby, ktoré sú v župe nedostatkové. Ďalšou takou by malo byť napríklad špecializované zariadenie s pobytovou formou pre ľudí s duševnými ochoreniami, kombinovanými s výraznými poruchami správania. To od 1. marca 2020 vznikne v zariadení LÚČ-DSS v Šemši v okrese Košice-okolie.

Využívať ho bude 25 klientov bez obmedzenia veku. „Pre danú cieľovú skupinu je v Košickom kraji k dispozícii len jedno zariadenie s kapacitou 30 miest, ktoré sa nachádza v Trebišove. Avšak pre nevyhovujúce podmienky ho nemožno plne využívať, objekt si vyžaduje rekonštrukciu,“ poznamenal Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 17.10.2019 10:49
Upravené: 23.12.2021 09:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001