Nový sociálny podnik dá príležitosť znevýhodneným absolventom škôl

Výhody sociálneho podniku budú čerpať organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktoré získajú služby výrazne lacnejšie.

Znevýhodnení absolventi Strednej odbornej školy technickej v Košiciach a Strednej odbornej školy v Kráľovskom Chlmci dostanú šancu zamestnať sa. Príležitosť im ponúkne sociálny podnik, ktorý zakladá Košický samosprávny kraj (KSK) a bude jeho 100-percentným vlastníkom. „Pozitívny efekt sociálneho podniku pocítime v celom kraji. Okrem toho, že tu nájdu uplatnenie absolventi našich stredných odborných škôl v nepriaznivej životnej situácii, pomôžeme aj našim organizáciám. Služby sociálneho podniku si totiž budú môcť za výhodnejšie ceny objednať naše sociálne zariadenia, školy, školské zariadenia, prípadne ďalšie subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ako napríklad Správa ciest KSK,“ vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka.

Spustenie podniku predpokladá kraj v prvej polovici roka 2020. Odborné školy v Košiciach a Kráľovskom Chlmci vybral do projektu na základe ich zamerania a existujúcej spolupráce s krajom. V pilotnej fáze má podnik potenciál zamestnať do 10 ľudí. Výhodne ponúkne stavebno-rekonštrukčné práce, maliarske a natieračské práce, drevárske práce, pomoc pri údržbe ciest II. a III. triedy, či iné pomocné práce.

V sociálnom podniku budú môcť okrem iného pracovať znevýhodnení absolventi škôl vo veku do 26 rokov, ktorí skončili školu pred menej ako dvomi rokmi a odvtedy nemali zamestnanie na dlhšie ako pol roka. Spadajú sem aj absolventi nižšieho vzdelania ako stredné odborné, príslušníci národnostnej menšiny alebo obyvatelia najmenej rozvinutých okresov. „Sociálny podnik bude plniť takzvaný zlatý štandard, teda celý svoj zisk po zdanení reinvestuje,“ doplnil Trnka. Práce, ktoré sa budú realizovať cez sociálny podnik, bude stáť kraj výrazne menej. „Pri rovnakom type prác ako bude ponúkať náš sociálny podnik, sa priemerná marža na trhu pohybuje v závislosti od služby na úrovni 50 percent, podnikateľský plán kraja počíta s maržou sociálneho podniku do 15 percent,“ poznamenal Trnka. Plán ráta s jedným administratívnym pracovníkom, zvyšok by tvorili výkonní zamestnanci.

O zriadení sociálneho podniku bude v pondelok 9. decembra rozhodovať Zastupiteľstvo KSK na svojom 15. zasadnutí.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 06.12.2019 13:00
Upravené: 23.12.2021 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001