Srdce ako dar

V roku 2018 sa uskutočnil už 15. ročník súťažnej prehliadky ZUČ znevýhodnených skupín „Srdce ako dar“. Slovenská humanitná rada a Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach, ako odborný garant, úspešne pokračovali v tejto tradícií a prezentovali ZUČ znevýhodnených skupín obyvateľstva, ktorí sú viacnásobne ohrození sociálnou exklúziou.

Pripájame sa k Európskej únií, ktorá jednoznačne uznala práva osôb so zdravotným postihnutím v Európskej charte základných práv. Súťažná prehliadka vyzvala k mobilizácií rôznych foriem tvorivých aktivít týchto ľudí.

Prvý deň prehliadky sa prezentovalo 80 zoskupení a jednotlivcov, druhý deň  sa prezentovalo 10 subjektov, z toho 3 DSS, 5 škôl z Košického a Prešovského kraja, Detský domov Michalovce a Krízové stredisko zo Sniny. Prehliadka svojou zážitkovosťou, náhľadom na inakosť a nadšením znevýhodnených skupín vysoko prevyšovala bežné produkty kultúrnej tvorby.

Prehliadkou napĺňame Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím a zároveň prispievame k občianskej informovanosti.

Autor/zdroj: Marcel Lacko
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.10.2018 10:00
Upravené: 23.12.2021 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001