Medzinárodná odborná konferencia „Zvyšovanie kompetencií a aktivizácia osôb ohrozených nezamestnanosťou“

Nezisková organizácia Miesto pod slnkom pripravuje medzinárodnú odbornú konferenciu "Zvyšovanie kompetencií a aktivizácia osôb ohrozených nezamestnanosťou" ktorá sa uskutoční 29.mája 2018 v Hoteli Yasmin, Košice, v rámci projektu Kaleidoskop kompetencií realizovaného v programe Erasmus+.

Registrácia sa uskutočňuje prostredníctvom formulára.

Nezisková organizácia spolu s partnermi z organizácií Akropolis a Nora z
Českej republiky a Migrare z Rakúska sa venovali problematike dlhodobo
nezamestnaných, ich uplatneniu na trhu práce. Vypracovali metodiku
skupinovej práce, ktorá pomáha klientom poznať a pochopiť svoje zdroje,
príležitosti na neformálne učenie, identifikovať svoje kompetencie, vedieť
ich prezentovať potencionálnemu zamestnávateľovi a zvládnuť prijímací
pohovor. Ďalším prínosom je celková aktivizácia klientov a prevzatie
zodpovednosti, čo sa následne odráža v rôznych sférach osobného a rodinného
života. Pracovali s klientmi - matkami po MD, ľuďmi vo veku nad 50
rokov, osobami s nižším, resp. neukončeným vzdelaním, sociálne vylúčenými.
Prezentácia metodiky, praktické skúsenosti, výstupy budú jednou z hlavných
tém konferencie.  Ďalšie témy a prednášajúci podrobne v priloženom programe.
Konferencia je bez účastníckeho poplatku.

Autor/zdroj: Mgr. Erika Olejníková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.05.2018 12:52
Upravené: 23.12.2021 09:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001