Stolní tenisti zo Šemše získali medaily na Národnom turnaji Špeciálnych olympiád

Od 19. do 20. októbra sa v Bratislave uskutočnil Národný stolnotenisový turnaj špeciálnych olympiád. Klienti Domova sociálnych služieb LÚČ zo Šemše získali strieborné medaily.

Turnaj oficiálne zahájila prezidentka Slovenského hnutia špeciálnych olympiád Eva Lysičanová. Domov sociálnych služieb LÚČ v Šemši reprezentovali štyria športovci a jeden tréner. Ján Paľko a Michal Turčaník získali striebornú medailu v dvojhre. Jozef Ragalyi sa umiestnil na peknom piatom mieste a Jozef Sova na šiestom mieste v dvojhre.

„Pohybová a športová činnosť je jednou z najdôležitejších aktivít, ktoré neustále zavádzame v podmienkach nášho zariadenia, resp. do života našich prijímateľov a zároveň ich tak vedieme k rôznym športovým podujatiam, organizovanými nielen zariadeniami sociálnych služieb v rámci Košického samosprávneho kraja, ale taktiež organizáciami na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni,“ hovorí riaditeľ domova Milan Karafa.

Domov sociálnych služieb LÚČ v Šemši má dlhoročnú históriu, počas ktorej zožali prijímatelia sociálnych služieb veľa úspechov v rôznych športových odvetviach a získali nespočetné množstvo medailí. Terapeuti vyberajú na športové súťaže tých najlepších, s ktorými pravidelne trénujú.

Prijímatelia sociálnych služieb sa zapájajú do Hnutia špeciálnych olympiád, niektorí sú aj individuálnymi členmi v Slovenskom hnutí špeciálnych olympiád. Cieľom Hnutia špeciálnych olympiád je poskytovať celoročný cyklus tréningov a súťaží vo všetkých druhoch olympijských športoch pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím. Dobrovoľníci venujú svoj voľný čas, aby mohli športovcom Špeciálnej olympiády rozvíjať ich schopnosti a sebadôveru. Hnutie ponúka športovcom príležitosť zapájať sa do niečoho, čo nevynáša peniaze, ale prináša niečo oveľa vzácnejšie – pomoc človeku, dáva pocit radosti a šťastia.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.10.2016 14:00
Upravené: 22.12.2021 16:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001