Poslanci Zastupiteľstva aj o sociálnych službách na roky 2016- 2020

Od nového školského roka by malo pribudnúť v Košickom kraji päť nových elokovaných pracovísk stredných odborných škôl. Schválili to poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Venovali sa aj Koncepcii rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016- 2020.

Elokované pracoviská vzniknú v Košiciach, a v obciach Bystrany, Rudňany (okres Spišská Nová Ves), Viničky (okres Trebišov) a Blatné Remety (okres Sobrance). Vysunuté pracoviská sú súčasťou Strednej odbornej školy (SOŠ) Jána Bocatia Košice, SOŠ Spišská Nová Ves, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice a Spojenej školy Sečovce. Žiadosť o zaradenie elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení ešte musí schváliť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V Košickom kraji v rámci stredných škôl už funguje 36 elokovaných pracovísk. Vzdelávanie poskytujú predovšetkým žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí neukončili úspešne základnú školu.

Zastupiteľstvo schválilo aj Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 – 2020. Tento strategický dokument obsahuje demografické faktory, zahŕňa existujúcu sieť sociálnych služieb, SWOT analýzy, prioritné oblasti a ich ciele na rozvoj sociálnych služieb v kraji. Napríklad v oblasti Sociálnej prevencie a poradenstva v sociálnych službách je cieľom zefektívniť a skvalitniť poradenské služby a zvýšiť povedomie občanov o existujúcej sieti. Cieľom je aj rozširovať počty miest v kvalitných zariadeniach krízovej intervencie. Kraj chce naďalej pokračovať v procese humanizácie a deinštitucionalizácie pobytových služieb a tiež zvyšovať rozsah a dostupnosť terénnych služieb pre občanov v Košickom kraji. Viac informácii o Koncepcii rozvoja sociálnych služieb nájdete na http://web.vucke.sk/files/socialne_veci/2016/koncepcia_final-2016_2020.pdf

Dôvodom pre vypracovanie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 – 2020 sú aj mnohé zmeny v právnych predpisoch, nové trendy v rozvoji sociálnych služieb a v neposlednom rade aj možnosti využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2016 – 2020.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 22.02.2016 06:00
Upravené: 22.12.2021 15:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001