Ocenenie Srdce na dlani pre košickú pobočku organizácie Europacolon

Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva (5.december) ocenilo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja už piatykrát organizácie aj jednotlivcov, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom aj pre ostatných. Tento rok komisia zložená zo zástupcov samosprávy a tretieho sektora rozhodovala o 24 nomináciách, ktoré opisovali zaujímavé dobrovoľnícke činy jednotlivcov (15), skupín dobrovoľníkov (2), stredných škôl (4) a firiem (3).

Hodnotiaca komisia rozhodla, že titul Dobrovoľník/dobrovoľníčka roka 2016 získa a cenu Krajské srdce na dlani si odnesie skupina 9 dobrovoľníkov združená v košickej pobočke organizácie Europacolon Slovakia. Títo dobrovoľníci sú bývalí onkologickí pacienti, ktorí súčasným pacientom na pravidelných stretnutiach poskytujú informačnú a laickú psychologickú podporu a prinášajú nádej, že nad ochorením sa dá zvíťaziť. Patrik Herman je spoluzakladateľ združenia, generálny tajomník a ambasador kolorektálneho karcinómu a ten na margo svojho dobrovoľníckeho tímu povedal: „Veľmi si môj tím vážim. Jatria svoje rany, aby pomohli iným. Ich rady, podpora a útecha majú neskutočnú hodnotu. Sú veľmi skromní a možno si ani neuvedomujú, ako sú pre tých, ktorí bojujú s rakovinou a ich blízkych dôležití, potrební, nádejou aj motiváciou.“

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo v piatok 9.12.2016 v Košiciach a realizovalo sa v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, ktorý za účelom napĺňania Stratégie podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji vstúpil do partnerstva s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja. Slávnostným programom hudobne sprevádzali študenti Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej ulici v Košiciach. 

"Už samotná nominácia dobrovoľníckej skupiny občianskeho združenia Europacolon Slovensko v Košiciach je úžasným ocenením za naše mimoriadne úsilie etablovať poradňu vyliečených onkologických pacientov – určenú novodiagnostikovaným a liečiacim sa pacientom a ich blízkym. Najväčšia vďaka patrí našim dobrovoľníkom – vyliečeným onkologickým pacientom, ktorí si do konca života ponesú telesné následky choroby, ale ich srdcia sú veľké a krásne, " povedala po ocenení Jana Pifflová Španková, prezidentka Europacolon Slovensko.

Poslaním Dobrovoľníckeho centra Košického kraja je rozvíjať občiansku spoločnosť a zvyšovať kvalitu života v regióne cez podporovanie dobrovoľníctva v organizáciách a komunitách Košického kraja. Centrum pomáha organizáciám pri zlepšovaní kvality ich práce s dobrovoľníkmi, prostredníctvom on-line nástroja prepája záujemcov o dobrovoľníctvo a organizácie, ktoré dobrovoľníkov hľadajú, zvyšuje informovanosť a dobrovoľníctve a vnímanie prestíže dobrovoľníctva a zavádza nové dobrovoľnícke programy. Vyvíja spoluprácu s firmami pri vytváraní programov firemného dobrovoľníctva, najčastejšie cez zapájanie zamestnancov firiem do dobrovoľníckych aktivít.

Krajské srdce na dlani je ocenenie, ktoré sa udeľuje dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam, organizáciám či skupinám dobrovoľníkov, ktoré svojou činnosťou prispeli k pozitívnej zmene života jednotlivcov alebo rôznych skupín obyvateľov a pôsobia na území Košického kraja. Okrem poďakovania týmto ľuďom aktivita smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, jeho prestíže, ale aj k samotnému rozvoju dobrovoľníckych aktivít.

Autor/zdroj: Dominika Hradiská, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.12.2016 10:29
Upravené: 22.12.2021 16:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001