Napĺňajú život seniorov zmysluplným obsahom

Poďakovať sa za aktivity, ktoré celoročne organizujú pre seniorov v Košickom kraji a vzdať úctu k ich veku bol cieľ stretnutia vedenia kraja so zástupcami okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS). Za dobrovoľnícku prácu v prospech seniorov bolo ocenených 10 dôchodcov.

Stretnutie sa uskutočňuje pravidelne v októbri – v mesiaci úcty k starším. „Košický samosprávny kraj v priebehu celého roka pomáha a podporuje všetky formy spolupráce s Jednotou dôchodcov Slovenska práve preto, že členovia tejto organizácie nezištne a veľmi aktívne pomáhajú dôchodcom a organizujú podujatia, ktoré napĺňajú život seniorov zmysluplným obsahom. Seniori už majú skúsenosti, nadhľad, čas a ešte vždy pocit, že sú stále potrební a dôležití,“ – povedal Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja (KSK). Za dobrovoľnícku prácu v prospech seniorov sa poďakoval aj riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát, riaditeľka kancelárie predsedu Melánia Kolesárová a vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Zuzana Jusková.

Košický kraj je jediný, kde sa podarilo zrekonštruovať a zmodernizovať väčšinu kultúrnych zariadení, kde aktivity seniorov prebiehajú a tiež zvýšiť kvalitatívnu úroveň zariadení sociálnych služieb.

Desiati dôchodcovia si prevzali aj ocenenia I. a II. stupňa za dlhoročnú prácu, dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska a v prospech staršej generácie. Krajská organizácia JDS ocenila Ladislava Fabiána, Vasiľa Čuvana, Ivana Hudeca, Jarmilu Havlíkovú, Annu Kovaľovú, Angelu Sýkorovú, Martu Štofovú, Ruženu Farkašovú, Evu Šimkovičovú a Štefana Bendíka.

„Rok 2016 bol pre naše organizácie veľmi úspešný. Reprezentovali sme seba a zviditeľňovali sme kraj na športových hrách v Prahe, na speváckej súťaži „Stretnutie na hranici“ v Ostrave, zorganizovali sme športové hry s medzinárodnou účasťou a tiež prehliadku folklórnych speváckych a tanečných súborov. Naši dôchodcovia si oddýchli aj sa zabavili a čo je dôležité vymanili sa zo samoty,“ hovorí Ján Matúško, krajský predseda JDS.

„Kraj čaká na výzvy, aby sme z eurofondov mohli naďalej obnovovať zariadenia sociálnych služieb a ďalšie inštitúcie, prostredníctvom ktorých vieme byť naďalej seniorom nápomocní. Zameriame sa aj na podporu športovísk, pretože pohyb podporuje aj myseľ a je dôležitý v každom veku,“ hovoril o plánoch regionálnej samosprávy riaditeľ úradu Ondrej Bernát.

Jednota dôchodcov Slovenska združuje v Košickom kraji takmer 6500 dobrovoľníkov.

 

 

 

 

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.10.2016 15:00
Upravené: 22.12.2021 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001