Hendikepovaní divadelníci sa stretnú na Moste úsmevov ale aj na Virvare

Trinásty ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb Most úsmevov bude vo štvrtok 26. mája 2016 od 9. hodiny v Mestskom divadle Actores v Rožňave. Festival pripravuje odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja v spolupráci s domovmi sociálnych služieb JASANIMA a SUBSIDIUM Rožňava a DOMKO Košice pod záštitou predsedu KSK Zdenka Trebuľu.

Na trinástom Moste úsmevov bude účinkovať 16 kolektívov, dvanásť z nich je z Košického, dva z Banskobystrického a dva zo Žilinského samosprávneho kraja. Most úsmevov chce ukázať, že ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú možnosti, schopnosti, talent, tvorivosť a iniciatívu. Zároveň chce upozorniť na prácu zamestnancov týchto zariadeniach. Na prehliadke predvedú kolektívy rôzne žánre dramatickej tvorby – básnickú i prozaickú, činohru, spevohru, tanec, balet, pantomímu...

Vo festivalovom programe budú účinkovať divadelné súbory SUBSIDIUM DSS Rožňava (Piráti zo Subsidia), Rakovčanka – DSS ONDAVA Rakovec nad Ondavou (Labutí príbeh), Svetielko DSS HARMONIA Strážske (Návrat troch chrobákov), DSS IDEA Prakovce (básnická a prozaická dramatická tvorba), Lux – DSS VIA LUX Košice – Barca (Pat a Mat – A je to!), Anima – DSS ANIMA Michalovce (Studňa lásky), Kukúčatá – DS LÚČ Šemša (O dvanástich mesiačikoch), Kráľovčan - DSS REGINA Kráľovce (Ženský vtip), folklórno-dramatický súbor JASANIMA DSS Rožňava (Hallo Dolly), Centrum sociálnych služieb TAU Turie (Malá princezná), divadelný súbor Femina - DSS Veľký Blh (Čajori romani), sociálne divadlo Hopi hope, ArtEst – DSS Košice (JednoAktovka), Chrabromil - Centrum sociálnych služieb Fantázia Kysucké Nové Mesto (Traja chrobáci) a tanečné súbory Horúce srdcia – DSS LIDWINA Strážske (Letné lásky), DOMKO - DSS Košice (Príbeh lásky), Plamienok - DSS LIBERTAS Lučenec (Ži a nechaj žiť).

„Festival vyjadruje posolstvo hendikepovaných ľudí celej spoločnosti, že majú rovnaké záujmy, sny, inšpirácie, predstavy o svojej realizácii. Že chcú ostatným ukázať, čo dokážu. Ak aj sú o niečo ochudobnení, v niečom inom sú bohatší. Všetky akcie, ktoré regionálna samospráva robí v spolupráci a pre klientov zariadení sociálnych služieb, sú spojené s týmto úmyslom,“ hovorí vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. „Náš cieľ je stále ten istý – budovanie sebadôvery a sebavedomia klientov prostredníctvom divadla. Arteterapia a muzikoterapia má v zariadeniach sociálnych služieb svoje výrazné miesto, divadlo im dáva zmysel a cieľ. Tí, čo roky účinkujú v divadelných súboroch, formujú sa ako osobnosti. Vystupovanie na verejnosti im už nerobí problémy. Stále sa snažíme rozširovať aktivity v mestách o niečo nové. Aj v prípade Mosta úsmevov sme začínali s našimi zariadeniami, len s mladými klientmi, postupne sme festival rozšírili aj o dospelých klientov, o zariadenia neverejných poskytovateľov a pridali sme aj zariadenia z iných krajov.“

Po vlaňajšej premiérovej účasti najlepších divadelných súborov na festivale VIRVAR, aj v tomto roku bude jeden z programov Dní bábkového divadla a hier pre rodiny Virvar 2016, ktorý organizuje Bábkové divadlo Košice 2. – 5. júna v Košiciach, venovaný hendikepovaným umelcom. V piatok 3. júna o 15. hodine bude súčasťou festivalu Virvarový most úsmevov – prehliadka umeleckej tvorby hendikepovaných klientov zariadení sociálnych služieb KSK na javisku na Dolnej bráne. V ten istý deň popoludní od 14. hodiny uvidia návštevníci prehliadku umeleckej tvorby hendikepovaných klientov,“ dopĺňa Zuzana Jusková.

Most úsmevov predstavuje a konfrontuje rôzne štýly práce v oblasti tvorivej dramatiky. Otvára tak priestor pre vzájomnú inšpiráciu i výmenu skúseností tvorcov, zamestnancov, výchovných pracovníkov zúčastnených zariadení. Na prehliadke tvorivosti môžu účinkovať výhradne amatéri – klienti zariadení sociálnych služieb v sprievode a za asistencie výchovných pracovníkov. Porota hodnotí výber témy, jej spracovanie, úroveň stvárnenia, pričom do úvahy berie aj zdravotné dispozície účinkujúcich a podiel spoluúčasti výchovných pracovníkov. Cieľom je budovanie sebadôvery a sebavedomia klientov prostredníctvom divadla. Arteterapia a muzikoterapia má v zariadeniach sociálnych služieb svoje výrazné miesto, divadlo im dáva zmysel a cieľ. Tí, čo roky účinkujú v divadelných súboroch, formujú sa ako osobnosti. Vystupovanie na verejnosti im už nerobí problémy.

Impulzom na takýto druh prezentácie bola pred rokmi myšlienka herca a bratislavského regionálneho politika Ľuba Romana, že aj ľudia, ktorí majú v sebe nejakú inakosť, môžu mať v sebe tvorivé schopnosti. Organizátori z Košického samosprávneho kraja túto myšlienku sledujú a rozvíjajú ďalej už trinásty rok. Snažia sa pomôcť sprostredkovať danosti istej skupiny ľudí, ale aj tých, ktorí sa o nich starajú a podieľajú sa na dramatickej tvorbe. Pri tejto aktivite vidno zmysel práce. Vďaka divadlu sa niektorí klienti vedia zaradiť do inej kategórie. Aj výchovní pracovníci, ktorí pri príprave inscenácií pomáhajú, nachádzajú nové možnosti.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.05.2016 12:00
Upravené: 22.12.2021 15:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001