Elektronická anketa spokojnosti

Už týždeň môže verejnosť vyjadriť spokojnosť so službami Kancelárie prvého kontaktu (KPK) na odbore sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) prostredníctvom elektronickej ankety. Tá je zriadená pred kanceláriou na tablete s vopred určenými otázkami.

Okrem bežného anketového lístka, kde môžu občania vpísať aj svoje podnety a názory, môžu ohodnotiť činnosť KPK aj modernejším spôsobom. „Výhodou využitia E-ankety v Kancelárii prvého kontaktu bude získanie jednoduchej, rýchlej a objektívnej spätnej väzby občanov o činnosti KPK. E-anketu využilo hneď v deň zriadenia niekoľko občanov, ktorým sme poskytli poradenstvo,“ hovorí Marta Bačenková z odboru sociálnych vecí.

Odozvy od občanov boli zatiaľ pozitívne. Návštevník KPK môže jednoducho odpovedať napríklad na otázky ako je spokojný s poskytovanými informáciami, ako k nemu pristupovali pracovníci z odboru sociálnych vecí pri riešení jeho požiadavky, alebo aké sú odborné vedomosti pracovníkov KPK. Toto prvé zariadenie na elektronickú anketu stálo aj so zabezpečením softvéru, úpravou ankety, zakúpením stojanu do 600 eur. V budúcnosti by sa mohol tento tablet využívať aj na prezentáciu zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti KSK.

Kancelária prvého kontaktu bola zriadená na Úrade Košického samosprávneho kraja v septembri 2010 za účelom poskytovania komplexného sociálneho poradenstva pre všetkých občanov na jednom mieste. Úlohou KPK je poskytovanie komplexného sociálneho poradenstva a zároveň aj zabezpečovanie spokojnosti a napĺňanie očakávania občanov prichádzajúcich do KPK.Návštevnosť a využívanie služieb KPK každoročne narastá. V roku 2015 poskytla KPK svoje služby 2382 občanom, z toho 1637 občanom bola poskytnutá služba osobne v priestoroch KPK, 678 občanov žiadalo poradenstvo telefonicky, 44 občanov emailom a 23 občanom prostredníctvom online poradenstva.Cieľom Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva a jednou z úloh KPK je aj neustále zlepšovanie a modernizovanie poskytovania poradenstva v KPK. V KPK bolo od marca 2015 zriadené online poradenstvo v podobe live chatu na webovej stránke www.vucke.sk v časti Sociálne veci/Kancelária prvého kontaktu.

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: OSV/Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.05.2016 10:30
Upravené: 22.12.2021 15:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001