Deň pre vaše zdravie už zajtra

Deň pre vaše zdravie môžete zažiť už zajtra 8. septembra od 9,00 hodiny pred budovou Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK). Tretí ročník tejto aktivity pripravil odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK v spolupráci s Ligou proti rakovine, Národnou transfúznou jednotkou, Slovenským červeným krížom, Úniou nevidiacich Slovenska, strednými odbornými školami na Kukučínovej a Moyzesovej ulici a Dobrovoľníckym centrom Košického kraja. Cieľom je zvýšiť informovanosť občanov o svojom zdravotnom stave a zároveň zvýšiť povedomie aj o kompetenciách úradu v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí.

Počas Dňa pre vaše zdravie môžete absolvovať prevenciu srdcovo-cievnych chorôb, analýzu ľudského tela – zistenie % telesného tuku a vody v organizme, určenie BMI indexu, podielu minerálov, proteínov, zistiť objem svalového tkaniva, odhadom určiť biologický vek, zmerajú vám celkový cholesterol, krvný tlak, kožný lekár vyšetrí materské znamienka, fajčiarom zmerajú CO vo výdychu a môžete si vyskúšať aj nácvik správnej techniky čistenia zubov.

„Zároveň môžu obyvatelia kraja získať informácie o Kancelárii prvého kontaktu na Úrade KSK vrátane on-line poradenstva, ako kontaktného miesta na získanie základného sociálneho poradenstva a pomoci pri zorientovaní sa v problematike poskytovania sociálnych služieb. Ponúkneme informácie o špecializovanom sociálnom poradenstve ako dôležitom druhu sociálnej služby financovanej z úrovne KSK z organizácií Facilitas, n.o., Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Fenestra, Zväz diabetikov a tiež informácie o zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Svoje výrobky a aktivity odprezentujú zariadenia Via Lux a LÚČ,“ vymenúva Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK.

Konzultácie z oblasti zdravotného poistenia - podanie žiadosti o Európsky preukaz zdravotného poistenia, aktivovanie služby ePobočky podajú pracovníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne. O jednotlivých druhoch onkologických ochorení a hlavne o ich prevencii sa môžete porozprávať s odborníkmi z Ligy proti rakovine. V spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja bude prebiehať aj prezentácia Týždňa dobrovoľníctva, ktorý bude od 16.– 22.9.2016. Dobrovoľnícke centrum pripravuje na tento týždeň množstvo aktivít, do ktorých sa môžete zapojiť.

Vítaní sú aj darcovia krvi

V priestoroch Úradu KSK a pred ním nájdete:
• ukážky techniky masáži a relaxačných cvičení
diagnostika zraku očnými optikmi
• meranie glukózy
• poradenstvo zamerané na racionálnu výživu a zdravý životný štýl
• význam športových aktivít a vplyv na naše zdravie, zásady správneho tréningu

V spolupráci s Červeným krížom budú prebiehať ukážky poskytnutia prvej pomoci. Ak sa rozhodnete v tento deň darovať krv, môžete tak urobiť priamo v priestoroch Úradu KSK. Mobilná odberová jednotka Národnej transfúznej služby bude k dispozícii už  od 8,00 hodiny.

 

 

 

 

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 31.08.2016 08:53
Upravené: 22.12.2021 16:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001