Ako meniť zariadenie na domov

Priblížiť proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, diskutovať o tom, ako efektívne posilniť status prijímateľa sociálnej služby, či ako chrániť jeho práva, je cieľom konferencie, ktorú organizuje odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK). Uskutoční sa v stredu 28. septembra od 9. hodiny v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach na Námestí Maratónu mieru.

Konferenciu pripravil Košický samosprávny kraj v spolupráci s Domovom sociálnych služieb LIDWINA v Strážskom, v ktorom realizujú pilotný projekt deinštitucionalizácie v Košickom kraji.

Deinštitucionalizácia je proces prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám. Tie by mali zabezpečiť jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu participáciu - teda účasť na živote spoločnosti. Mali by mu ponúknuť široké spektrum služieb na úrovni komunity. Rešpektujú sa pri tom princípy klientovho výberu a rozhodovania.

„Na konferencii budeme hovoriť o zmenách prístupu k prijímateľovi služby, ktorý má určité mentálne odlišnosti, ale s istou mierou podpory sa môže zaradiť medzi ostatných ľudí,“ približuje vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu KSK Zuzana Jusková.

Tieto zmeny prinášajú klientom vzájomnú dôveru, rešpektujú prirodzenú ľudskú dôstojnosť, odstraňujú skryté formy diskriminácie, menia kultúru spolunažívania občanov. Vytvárajú rovnosť príležitosti, rešpekt a úctu k odlišnostiam.

V programe konferencie riaditeľka Domova sociálnych služieb LIDWINA v Strážskom Lýdia Bušaničová predstaví proces deinštitucionalizácie v ich zariadení, jeho prínosy pre klientov. Ďalší hostia odprezentujú aj príklady dobrej praxe z transformácie zariadení sociálnych služieb v Českej republike, nevyhnú sa ani téme práv osôb s postihnutím v praxi.

Cieľovú skupinu účastníkov konferencie tvoria predovšetkým zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj ostatných inštitúcií, ktorí sa tejto problematike venujú na odbornej úrovni.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 28.09.2016 08:58
Upravené: 22.12.2021 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001