Vyskúšaj si hendikep!

Zdravý človek si bariéry okolo seba nevšíma – dieru či výtlk pohodlne prekročí, na ulici či v budovách sa orientuje zrakom. Ale ľudia so zdravotným hendikepom musia pre zvládnutie svojich potrieb tieto „maličkosti“ riešiť denne. Spoznať lepšie ich problémy bolo cieľom dvojdňovej akcie, ktorú v budove Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) zorganizoval odbor sociálnych vecí a zdravotníctva s Domovom sociálnych služieb Domko Košice a Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska.

Zdravý občan si mal možnosť vyskúšať vstup a pohyb v priestoroch úradu KSK za pomoci kompenzačných pomôcok . Na invalidný vozík sa posadil prvák zo Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici, ktorý sa previezol na vozíku od vchodu až po kanceláriu predsedu KSK. Na prvé poschodie sa dostal vďaka výťahu a pomoci vrátnika. Matejovi sa budova Úradu KSK zdá bezbariérová a cestu do cieľa zvládol bez problémov.

„Akciu sme zorganizovali po vzore francúzskych kolegov, ktorí takéto podujatie robia dvakrát do roka. Naším cieľom je aj pripraviť opatrenia, aby bola budova Úradu KSK ešte viac debarierizovaná a prístupná všetkým občanom,“ hovorí Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva.

Už dnes má budova Úradu KSK bezbariérový výťah , upravené bezbariérové sociálne zariadenia , schodiskovú plošinu pre vozičkárov, nájazdové rampy, ktoré sú aj osvetlené , drevené držadlá vo vstupnej časti . Pre nevidiacich a slabozrakých sú v budove informačné tabuľky s Braillovým písmom, poschodia sú označené na všetkých zábradliach nitmi, sprevádzať ich budú aj akustické orientačné majáky s navádzacím systémom.

„Budova KSK bola v roku 2011 vyhodnotená z hľadiska debarierizácie celkom pozitívne. Napriek tomu zdravotne postihnutý občan po príchode do budovy, aby mohol použiť výťah na vyššie poschodia, musí prejsť cez suterén, čo je nedôstojné a o pomoc musí požiadať zamestnanca úradu,“ vysvetľuje Jusková.

Spoluorganizátori akcie DSS Domko a Únia nevidiacich a slabozrakých zorganizovali aj sprievodné podujatia - výstavu kompenzačných pomôcok pre telesne i zrakovo postihnutých , tvorivé dielne, kde prezentovali výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov technikami pletenia z papiera, či maľby voskom, ako aj výstavku fotografií prijímateľov sociálnej služby a zrakovo postihnutých Cesta svetla.

Vláda SR sa v roku 2010 zaviazala uplatňovať Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím . Zakazuje diskrimináciu týchto osôb vo všetkých oblastiach života a poukazuje na povinnosť sprístupniť občanom so zdravotným postihnutím verejné budovy a uľahčiť im orientáciu v nich.

 

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.04.2015 12:53
Upravené: 22.12.2021 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001