Vianočná výstava vytvorí predsviatočnú atmosféru

Sviečky, ikebany či výrobky z dreva s témou Vianoc zaplnia Zrkadlovú sálu Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) v utorok 1.decembra. V prvom adventnom týždni organizuje odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK tradičnú vianočnú prezentačnú výstavu výrobkov.

Autormi výrobkov s vianočnou tématikou sú klienti z Domovov sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. „Prijímatelia sociálnych služieb výrobky zhotovujú počas ergoterapie. Našim cieľom je prezentovať ich prácu a hotové výrobky ponúkať verejnosti. Za symbolický peniaz si môžu zaobstarať adventný veniec či ozdoby na vianočný stromček. Okrem zručností, ktoré klienti každou výrobou nadobúdajú, šíria svojimi výrobkami aj myšlienky Vianoc – pokoj a lásku medzi ľuďmi,“ približuje Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK.

Výrobky z prútia, vankúše či bábiky odeté do krojov so symbolmi Vianoc, zvončeky, adventné vence, ale aj drevené sánky si môžete kúpiť v prvý decembrový deň od 9,30 až do 15, 00 hodiny. Získané peniaze pokryjú nevyhnutné náklady na výrobu produktov a opätovne sa použijú na kúpu nových materiálov.

Výstavy sa zúčastní 21 subjektov: Anima – Domov sociálnych služieb Michalovce; Harmonia – Domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a zariadenie podporovaného bývania, Strážske; Domko - Domov sociálnych služieb Košice; Jasanima – Domov sociálnych služieb Rožňava; Lúč – Domov sociálnych služieb Šemša; Subsidium – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Rožňava; Lumen - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Trebišov; Idea Domov sociálnych služieb Prakovce; Ondava Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou; Arcus – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Košice; Via Lux Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košice – Barca; Súcit Veľké Kapušany; Združenie príbuzných a priateľov Radosť Košice; Psychiatrická nemocnica - Domov sociálnych služieb, Michalovce; Združenie na pomoc ľuďom s mentálny postihnutím Spišská Nová Ves; Arcidiecézna charita Košice, Domov sociálnych služieb Košice; Dorka Košice; Facilitas Košice; Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Košice; Ažbetka n.o. Spišská Nová Ves; Lidwina Domov sociálnych služieb Strážske.

Plagát

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.11.2015 14:30
Upravené: 22.12.2021 15:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001