Vedenie KSK poďakovalo seniorom

Vzdať úctu starším a poďakovať sa za aktivity, ktoré celoročne organizujú pre seniorov – to bol hlavný zámer dnešného stretnutia vedenia Košického samosprávneho kraja (KSK) so zástupcami okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska. Za dobrovoľnícku prácu v prospech starších ľudí boli ocenení jedenásti dôchodcovia.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa na Úrade KSK stretli zástupcovia okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska s vedením úradu. „Čas je jediná hodnota, z ktorej sa každému odpočítava rovnako. Tretia tretina života, ktorú žijú dnešní seniori, je tiež významná. Máte skúsenosti, nadhľad, čas venujete sebe samým i svojim blízkym. V životnom období, ktoré má prinášať radosť, vám želám pevné zdravie, lásku a pocit, že ste stále dôležití a potrební,“ vyjadril úctu starším predseda KSK Zdenko Trebuľa. Za dobrovoľnícku prácu v prospech seniorov v celom Košickom kraji sa poďakovali aj podpredseda Emil Ďurovčík, riaditeľ úradu Ondrej Bernát a vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková.

Jedenásti dôchodcovia si prevzali aj vyznamenanie 1. stupňa za dobrovoľnícku prácu v prospech starších občanov. Ústredie Jednoty dôchodcov ocenilo Gertrúdu Šimkovú, Viktóriu Pavlíkovú, Máriu Károlyiovú, Margitu Kilíkovú. Vyznamenanie 2. stupňa od krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska dostali Arpád Kavečanky, Jolana Prochodská, Gizela Jasovská, Katarína Horváthová, Mária Adamčiaková, Vincent Poľak, Estera Čubíková.
Jednota dôchodcov Slovenska ocenila, že spolupráca s KSK je vždy ústretová, korektná a nápomocná. Pri príležitosti 25. výročia založenia Jednoty dôchodcov Slovenska odovzdali pamätnú listinu predsedovi KSK Zdenkovi Trebuľovi, vedúcej odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Jane Kovácsovej a vedúcej odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Zuzane Juskovej.

Jednota dôchodcov Slovenska združuje v Košickom kraji takmer 6 500 dobrovoľníkov. „Našim cieľom je zlepšiť jeseň života seniorov. Robíme to športovými a kultúrnymi akciami, organizujeme výlety, hudobné podujatia, máme krúžky šikovných rúk, besedujeme s lekármi. Seniori zapájajú svoje ruky i myseľ, a to je pre nás najdôležitejšie, “ uzavrel Ján Matúško, krajský predseda Jednoty dôchodcov Košický kraj.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.10.2015 13:00
Upravené: 22.12.2021 15:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001