V kaštieli v Rakovci po rekonštrukcii poskytnú špičkové sociálne služby

Domov sociálnych služieb ONDAVA v Rakovci nad Ondavovu môže vďaka úspešnému projektu poskytovať kvalitnejšie služby. Na projekt nazvaný „Ramirez – DSS Rakovec ako miesto pre integráciu, rovnaké šance a lepší život pre mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji“ získal Košický samosprávny kraj, ako jeho zriaďovateľ, nenávratný finančný príspevok takmer dva milióny eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Slávnostne ho odovzdali v utorok 7. júla 2015.

Slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej budovyCieľom projektu je zlepšenie kvality života klientov zariadenia a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou. Pomôcť tomu má kompletná rekonštrukcia, ktorej súčasťou bolo odstránenie bariér, výstavba výťahu, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie tepelnej pohody, nové priestory pre ergoterapiu a ďalšie lepšie rehabilitačné služby.

Celkové náklady na realizáciu projektu boli vyše 2 milióny 430 tisíc eur. Nenávratný finančný príspevok vo výške 2 milióny 73 tisíc eur z podstatnej časti (95 %) vykryl Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý prispel sumou 1 milión 969 tisíc eur. Popri päťpercentom príspevku KSK regionálna samospráva zo svojho rozpočtu uvoľnila spolu viac ako 367 tisíc eur na ďalšie práce.

Historický kaštieľ, v ktorom domov sociálnych služieb sídli, prešiel rozsiahlou kompletnou rekonštrukciou a modernizáciou. Dobudovalo sa podkrovie objektu, zateplili izby i vonkajší obvodový plášť. V budove pribudol výťah a spojovacia chodba medzi kaštieľom a ubytovacou časťou. Klienti zariadenia môžu využívať aj novú kaplnku. Na pracovnú terapiu (ergoterapiu) budú slúžiť nové priestory, v ktorých je napríklad aj tkáčska dielňa. Slnečné kolektory pomôžu so znižovaním energetickej náročnosti a spolu so zateplením prinesú domovu úsporu nákladov. Vďaka projektu získali klienti aj novú internetovú miestnosť s počítačmi a ďalšími IKT technológiami. Majú tak možnosť komunikovať so svojimi blízkymi aj prostredníctvom počítača.

„Nové pracovné a voľnočasové priestory ako aj priestor na podporované bývanie výrazne skvalitnia služby, ktoré ONDAVA poskytuje,“ hovorí riaditeľ DSS Ondava v Rakovci nad Ondavou Gabriel Badida. „Pri realizácii projektu výrazne pomohol zriaďovateľ, Košický samosprávny kraj, pretože dofinancoval neočakávané náklady. Odstránenie statickej poruchy v jedálni sme vďaka tomu vyriešili veľmi veľkoryso a hoci to v pôvodnom projekte nebolo, mohli sme ju zrekonštruovať kompletne, vrátane novej sedlovej strechy. Opravili sa komunikácie v areáli, chodníky, prístupové cesty. Všetky práce, ktoré sa robili navyše, nad rámec projektu, výrazne skvalitnili život našich klientov.“

Domov sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou je zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom. Poskytuje starostlivosť dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania, zmyslovým postihnutím a kombináciou postihnutí. Poskytuje nevyhnutnú komplexnú sociálnu pomoc pre odkázaných občanov a okrem nej aj výchovnú a pracovnú terapiu, poradenstvo, záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť a rehabilitačnú starostlivosť.

Zariadenie má kapacitu 130 klientov, 110 z nich je žien a 20 mužov. Má dva ubytovacie pavilóny, jedáleň a rehabilitačné priestory. Na výchovnú a pracovnú činnosť slúžia samostatné miestnosti, na oddych a zábavu spoločenské priestory a lesopark s rozlohou 4,5 hektára. Klienti bývajú v dvoj, troj a štvorlôžkových izbách, stará sa o nich 76 zamestnancov.

Domov sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou vznikol v roku 1956, keď Okresný národný výbor v Michalovciach zriadil Domov dôchodcov. Umiestnil ho niekdajšom kaštieli grófa Egona Biordiho z roku 1851. Kapacita domova bola 50 dôchodcov. V roku 1962 domov dôchodcov zrušili a v jeho priestoroch zriadili Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých občanov. Jeho kapacita bola 62 miest, v roku 1976 stúpla na 70 miest. Napriek tomu nestačila pre umiestnenie ďalších klientov z celého regiónu. Po odovzdaní ďalšej budovy (1982) sa ubytovacie priestory rozšírili na 96 miest a v rokoch 1983 až 1995 sa po dobudovaní technických a ubytovacích priestorov ustálili na kapacite pre 130 klientov. V roku 1999 bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb (DSS). Po prechode zriaďovateľskej pôsobnosti na Košický samosprávny kraj bol domov koedukovaný a od roku 2004 slúži ženám aj mužom.

Z prioritnej osi Regionálneho operačného programu č. 2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, sa rekonštruujú spolu tri zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK: LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Trebišove, ONDAVA – Domov sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou a ARCUS – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Košice, Skladná.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto TASR a KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 07.07.2015 14:00
Upravené: 22.12.2021 15:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001