Pridajte Váš návrh

Košický samosprávny kraj pripravil pracovný návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016-2020. Tento kľúčový strategický dokument je otvoreným pracovným materiálom.

Obsahuje demografické faktory, existujúcu sieť sociálnych služieb v Košickom kraji a SWOT analýzu. Na základe ich výsledkov boli odvodené prioritné oblasti a ciele na rozvoj sociálnych služieb v Košickom kraji na nasledujúcich päť rokov. Jedným z dôležitých procesov v príprave koncepcie je jeho verejné pripomienkovanie a zapracovanie relevantných pripomienok občanov do dokumentu.

Prosíme Vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý!

Tu nájdete pracovnú verziu strategického dokumentu (PDF).

Vaše vecné pripomienky nám môžete zasielať elektronicky na adresu: slavka.stovcikova@vucke.sk do stredy 2. decembra 2015.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.11.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 15:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001