Ocenenie za aktivity pre duševné zdravie ľudí získali Pětr Nawka a michalovská INTEGRA

Liga za duševné zdravie (LDZ) 10. marca v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave opäť ocenila osobnosti a občianske združenia za presadzovanie dobrých praxí v rámci duševného zdravia na Slovensku. Výročným koncertom vyjadrila svoju vďaku pracujúcim v členských združeniach a verejne ocenila ich náročnú prácu.

Správna rada ligy udelila výnimočnú cenu LDZ SR za celoživotný prínos pre duševné zdravie. Jej držiteľom sa stal psychiater Pětr Nawka za „priekopnícku prácu a za presadzovanie nových prístupov v psychiatrii". Ocenený lekár je zakladateľom Združenia pre duševné zdravie Integra v Michalovciach a pacientskeho združenia ODOS - Otvorme dvere, otvorme srdcia. Inicioval zmeny v legislatíve a podnietil vypracovanie prvého Národného programu duševného zdravia SR. „Bez jeho odvahy meniť zaužívané pravidlá by psychiatria na Slovensku nemala prakticky dôkaz o potenciáli ľudí s ťažkou duševnou poruchou žiť dôstojne a v súlade s vlastnými potrebami integrovane v komunite," odznelo v zdôvodnení ocenenia lekára, ktorý v januári oslávil významné životné jubileum.

Na základe 22 nominácií orgánov ligy a členských združení získalo Cenu LDZ SR za prínos pre duševné zdravie občianske združenie Prvosienka z Partizánskeho. Združenie pracuje na báze dobrovoľníctva a už desať rokov plní úlohu následnej starostlivosti pre občanov regiónu, ktorí majú problémy s duševným zdravím. Denne organizujú aktivity pre skvalitnenie života znevýhodnených občanov. Poskytujú pomoc ľuďom, ktorí majú predsudky a bránia sa navštíviť psychiatra.

Cena Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia patrí OZ Integra z Michaloviec „za neoceniteľnú prácu na poli sociálnej inklúzie ľudí s duševnými poruchami, za inovácie pri destigmatizácii duševných porúch a za vynikajúcu prácu v komunitných službách". Ocenené združenie vzniklo pred 20 rokmi s cieľom využívať nové princípy v liečbe ľudí s psychickými poruchami, ako prví začali na Slovensku realizovať „program prekonávania stigmy a diskriminácie v dôsledku duševných porúch". V rámci východoslovenského regiónu poskytujú mimoriadne kvalitné služby veľkému počtu ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzným.

Držiteľom Ceny LDZ SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia sa stal časopis Nota Bene. Jeho zástupcovia si ocenenie prevzali z rúk básnika Erika Ondrejičku za „šírenie korektných informácií o duševnom zdraví". Časopis sa venuje otázkam duševnej profylaxie, propaguje zásady zdravého života, rieši a otvára konkrétne témy súvisiace s formovaním a udržaním duševného zdravia. Pomáha riešiť existenciálne krízy, pomáha ľuďom nájsť miesto v živote - byť individualitou s dobrým vzťahom k prírode, zvieratám a ľuďom. „Sme veľmi poctení, je to prvá cena za obsah časopisu Nota Bene. Snažíme sa, aby bol naozaj dobrý, aby naši predajcovia boli naň hrdí a aby tých 80.000 čitateľov, ktorých teraz máme po Slovensku, bolo spokojných," povedala pre TASR Sandra Tordová, šéfredaktorka časopisu, ktorý spája ľudí bez domova a tých, čo domov majú, a tiež "akcentuje charakterný a empatický prístup k životu".

Na udeľovanie cien prijali pozvanie Anton Srholec i herečka Anna Šišková. Slávnostný večer moderoval Dado Nagy, hudobne ho spestrila skladateľka a speváčka Soňa Horňáková.

Autor/zdroj: TASR
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 11.03.2015 10:00
Upravené: 22.12.2021 15:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001