Kvet úcty za dobrovoľníctvo

Kvet úcty za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu dostalo päť žien z Okresných organizácii Únie žien Slovenska (OO ÚŽS) z Košického kraja. Ocenila ich Krajská rada Únie žien Slovenska v roku svojho 70. výročia založenia. Ocenenia udeľovali pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny.

Prijatie Únie žienOcenenia – ďakovné plakety si prevzali ženy – dobrovoľníčky od Márie Huštátyovej, predsedníčky Krajskej organizácie Únie žien Slovenska a zagratulovať im prišiel aj podpredseda Košického samosprávneho kraja (KSK) István Zachariáš. „ Poďakovať sa za všetko, čo robíte pre rodinu, kolegov, blízkych i vzdialenejších ľudí ako dobrovoľníčky sa celkom ani nedá. Napriek tomu vám ďakujem za vaše ochotné srdcia a čas, ktorý dobrovoľníckym aktivitám venujete.“

Plakety s kvetmi úcty si prevzali Magdaléna Harčaríková z OO ÚŽS Košice 1, Helena Hálová z OO ÚŽS Košice 2, Marta Perúnová z OO ÚŽS Košice – okolie, Jozefa Staroňová z OO ÚŽS Spišská Nová Ves a Tatiana Baranová z OO ÚŽS Rožňava.

Oceňovanie pokračovalo informačným stretnutím so šéfkami odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzanou Juskovou a odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Janou Kovácsovou. Dobrovoľníčkam z Únie žien Slovenska predstavili koncepciu rozvoja sociálnych služieb KSK, ponuku sociálnych služieb, ich financovanie, priblížili existenciu bezplatného sociálneho poradenstva , poskytli informácie o registri poskytovateľov sociálnych služieb . „V roku 2015 vynaložíme na financovanie sociálnych služieb viac ako 24 miliónov eur. To číslo je z posledných rokov najvyššie. V sieti sociálnych služieb máme v kraji momentálne až 3150 občanov. Jeden klientv pobytovej forme zariadenia sociálnych služieb nás stojí cca 7 000 eur ročne, ale vďaka vyššie spomenutým sumám , sú služby v našich zariadeniach veľmi kvalitné,“ povedala Jusková.

Keďže dobrovoľníctvo je späté aj s kultúrou, ženy zaujímalo ako sa „rodil“ zákon o osvetovej činnosti. Pri jeho pripomienkovaní bola aj Jana Kovácsová: „Zadefinovali sme čo patrí k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu – teda ľudové zvyky, tradície v akejkoľvek forme – piesne, tance, ktoré budú ďalej šíriť folklórne skupiny a kapely, o ktorých existencii a činnosti vie aj osvetové stredisko. Veľa sa hovorilo o kultúrnom turizme, ktorým by sme vedeli „predať“ vystúpenie ľudového súboru na netradičnom mieste napr. na hrade. Pre návštevníka by bol atraktívny aj ten hrad, aj ten súbor. Vieme, že to tak môže fungovať, ale v zákone to asi nebude také jednoznačné.“ Zákon o osvetovej činnosti ešte nie schválený.

Najbližšie stretnutie žien – dobrovoľníčok by sa malo uskutočniť na jeseň, kedy by mali za aktívnu prácu s mládežou a seniormi, organizovanie kultúrnych podujatí, kurzov a iných aktivít oceniť ďalšie dobrovoľníčky.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.07.2015 08:55
Upravené: 22.12.2021 15:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001