Kraj a seniori potvrdili spoluprácu memorandom

Memorandum o partnerstve a spolupráci podpísali vo štvrtok 3. apríla 2014 predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a predseda košickej Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Ján Matúško. Vyjadruje vôľu pokračovať v dlhodobej spolupráci a rozvíjať aktivity, ktoré pomôžu zvyšovať kvalitu a dôstojnosť každodenného života seniorov žijúcich na území kraja.

„Memorandum je prostriedkom, ako plniť a naplniť jednu z kompetencií, ktorú dáva legislatíva krajskej samospráve. S Jednotou dôchodcov na Slovensku máme veľmi dobrú spoluprácu a teraz ju deklarujeme aj podpisom dokumentu, čo nás zaväzuje viac, ako slová,“ povedal predseda KSK Zdenko Trebuľa. „Prichádza nová generácia, ktorá má svoj pohľad na svet a nie sú jej úplne blízke hodnoty vyznávané seniormi. My si ich vážime a považuje za dôležité, aby sme ich v niektorých oblastiach nielen rešpektovali, ale aj podporili.“

Košický samosprávny kraj je po trnavskom druhý na Slovensku, ktorý takýmto spôsobom deklaroval záujem podieľať sa spoločne na problematike, ktorá sa dotýka veľkej časti obyvateľov. Spolupráca sa bude orientovať na využívanie skúseností a poznatkov seniorov pre skvalitňovanie sociálnych a zdravotných služieb v regióne. Obidve strany sa budú informovať o vzájomných názoroch na kultúrne a spoločenské aktivity na území kraja a vytvárať predpoklady pre účasť seniorov na aktivitách celoživotného vzdelávania a ďalších podujatiach podporujúcich aktívny život seniorov.

„Budeme si navzájom prospešní,“ konštatoval predseda Krajskej organizácie JDS Ján Matúško. „Dobre sa navzájom poznáme a vieme, čo od seba môžeme očakávať. Vďaka tomu sme vlani mohli spoločne pripraviť veľmi úspešnú celoštátnu prehliadku speváckych zborov, či sériu vzdelávacích podujatí na ochranu spotrebiteľov pred „šmejdmi“.“

Krajská organizácia Jednoty dôchodcov a regionálna samospráva sa budú navzájom informovať o zmenách v legislatíve a riešení problémov v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva, predkladať návrhy a podnety na ich zlepšenie i zosúladenie ponuky týchto služieb s dopytom seniorov v kraji. Priestor pre aktivity je aj pri práci s mládežou, hlavne smerom k prehĺbeniu úcty a vážnosti k seniorom. Oblasť školstva ale ponúka aj možnosti v rámci celoživotného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Obe strany chcú spolupracovať v oblasti kultúry pri udržiavaniu tradícií a zvyklostí predkov, pri folklórnych aktivitách, v tradičných remeslách a regionálnych kultúrnych hodnotách. Za dôležitú oblasť považujú aj vzdelávanie pre seniorov v problematike sociálnych služieb, právnej pomoci a šírenie osvety týkajúcej sa ochrany spotrebiteľov.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto: Viktor Klik
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.04.2014 13:00
Upravené: 22.12.2021 14:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001