Podporte Bielu pastelku

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska aj v tomto roku organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa Bielej palice celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka. Verejná zbierka sa uskutoční v stredu 25.septembra 2013 na celom území Slovenska.

Domovský web Bielej pastelkyBiela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky bude použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Takmer tretina prostriedkov ostáva priamo v regióne, v ktorom sa vyzbierali. Môžete tak priamo pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí žijú vo vašom meste, okrese či kraji. Prispievate na ich aktivity, na spolkovú a vzájomne prospešnú činnosť. Vlani bol čistý výnos zo zbierky 92 134,90 €.

Prispieť môžete kúpou bielej pastelky v hodnote 1 € v hlavný deň 25. septembra, alebo poslaním SMS správy na číslo 820 v hodnote 2 € od 1. 7. do 31. 12. 2013, alebo vložením príspevku na účet verejnej zbierky č. 4030016212/3100 od 1. 7. do 31. 12. 2013.

Dobrovoľníkov stretnete vo viac ako 120 mestách Slovenska v hlavný deň zbierky 25. septembra 2013. Budú označení kartónovým pútačom v tvare bielej pastelky, na sebe budú mať oblečené tričká s logom zbierky a v rukách niesť zapečatenú lepenkovú pokladničku s evidenčným číslom a logom zbierky. Za príspevok od nich dostanete praktickú spinku v tvare bielej pastelky alebo drevenú pastelku. Podporíte tak nevidiacich a slabozrakých ľudí v ceste za životom bez bariér.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytne každý rok služby približne 1 600 klientom. Ide napríklad o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.

Verejná zbierka je povolená na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 20. mája 2013 č. konania SVS-OVVS3-2013/015401. Výnos zbierky bude použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Má viac ako 4 700 členov združených v 68 základných organizáciách na celom Slovensku. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.09.2013 08:00
Upravené: 22.12.2021 14:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001