Na obranu voči nekalým praktikám tzv. šmejdov distribuuje ministerstvo brožúrky

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo sedembodový program na ochranu spotrebiteľa. V tejto súvislosti distribuuje brožúrky s radami ako sa brániť voči nekalým praktikám agresívnych podomových predajcov, tzv. šmejdov, ako aj nebankových subjektov a následným exekúciám. Brožúrky distribuuje prostredníctvom Jednoty dôchodcov na Slovensku, obcí či samosprávnych krajov.

"Cieľom je chrániť najslabšiu skupinu obyvateľstva - dôchodcov, ale aj tých, ktorí majú nízke právne vedomie a nevedia sa brániť," uviedla štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. V tejto súvislosti konštatovala, že na Slovensku je vyše 27.500 exekučných konaní voči dôchodcom.

Proti tzv. šmejdom je namierená pripravená poslanecká novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Právna norma má byť nástrojom boja proti ľuďom, ktorí často nekalými praktikami alebo agresívnym spôsobom ponúkajú spotrebiteľom na predaj tovar, pričom ich obeťami sa stávajú práve dôchodcovia. Novela posilňuje kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Po novom by mal ten, kto chce organizovať predajnú akciu, oznámiť inšpekcii, kde sa akcia koná a kto na nej predáva tovar. Okrem toho musí predložiť návrhy zmlúv, ktoré sa budú uzatvárať a tiež ceny, za aké bude výrobky predávať. SOI bude môcť akciu prekontrolovať a pri nedodržaní podmienok ju zakázať.

Základnou radou pre ľudí postihnutých nevýhodnou zmluvou je podľa štátnej tajomníčky nerezignovať na obranu. "Ľudia sa boja obrátiť na súd, zažalovať niekoho s tým, že ich podanie nebude kvalifikované. Chyby podania sa odstránia, to nie je problém," uviedla Monika Jankovská. Podľa nej sa dá obrátiť na rôzne občianske združenia na ochranu spotrebiteľov, ako aj na ministerstvo spravodlivosti. Ľudia tak môžu získať rady ako odstúpiť od nevýhodnej zmluvy či podať námietku voči exekúcii.

Ďalšími legislatívnymi krokmi na ochranu spotrebiteľov sú podľa Jankovskej zmena zákona o rozhodcovskom konaní, novela občianskeho zákonníka či novela exekučného zákona. Dôležitá je tiež prevencia a informovanosť ľudí o možnostiach sa brániť.

V Košiciach štátna tajomníčka rokovala s predsedom KSK Zdenkom Trebuľom. Dohodli sa na distribúcii brožúrok starostom obcí. Predseda KSK v tejto súvislosti hovoril aj o pláne zriadiť v rámci Úradu KSK úsek, ktorý by poskytoval bezplatnú právnu pomoc ľuďom v núdzi.

Autor/zdroj: TASR
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.10.2013 16:00
Upravené: 22.12.2021 14:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001