Kraj pokračuje v osvete proti „šmejdom“

V rámci aktuálne prebiehajúcej kampane proti agresívnym predajcom a nekalým obchodným praktikám, zamestnanci Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Okresným úradom Košice zorganizovali 28. októbra v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Via Lux v Košiciach – Barci prednášku o týchto tzv. „šmejdoch“. Prednášky sa zúčastnilo približne 40 seniorov, ktorí sa zoznámili s prevenciou aj s možnosťami ochrany a ďalšieho postupu, pokiaľ sa už stali ich obeťou.

Výber miesta a účastníkov prednášky nebol náhodný, pretože práve seniori sú kvôli svojej dôverčivosti často zneužívaní na rôzne predajné akcie a stávajú sa ľahkou obeťou nátlakových metód. Preto Peter Nemec z právneho odboru Úradu KSK a Martina Pastorová z Okresného úradu Košice prišli seniorom vysvetliť riziká, s ktorými sa na predajných akciách môžu stretnúť.

Foto

„Predávaný tovar je nekvalitný. Predávajúci zavádzajú, najprv sú milí, neskôr až agresívni, snažia sa ľudí vystrašiť, že od zmluvy sa nedá odstúpiť. Používajú psychický nátlak, ktorému seniori podľahnú a zrazu majú v rukách niečo, čo nepotrebovali - nekvalitný a predražený tovar a dlžobu na krku. V zásade je možné prevenciu zhrnúť do 3 bodov: 1. Nechodiť a nepozývať. 2. V žiadnom prípade nič nepodpisovať, treba mať na pamäti, že predajca nemá právo odobrať doklad totožnosti a nútiť k podpisu pod nátlakom. 3. Nerezignovať, pretože od podpísanej nevýhodnej zmluvy je možné a potrebné čo najskôr odstúpiť,“ upozornil Peter Nemec.

Po prednáške dostali zúčastnení priestor na otázky a zdieľanie svojich skúseností s nekalými obchodnými praktikami. Na základe prejaveného záujmu o túto tému bude Košický samosprávny kraj v spolupráci s Okresným úradom v Košiciach pokračovať v osvete na túto tému. Prípadní záujemcovia sa môžu so žiadosťou o zorganizovanie prednášky obrátiť na JUDr. Petra Nemca alebo aj na PhDr. Martinu Pastorovú z Okresného úradu Košice.

Štátne orgány aktívne v oblasti ochrany spotrebiteľov:

FotoSlovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
www.soi.sk

FotoKomisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
Ministerstvo spravodlivosti
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
Tel.: +421 2 59353 189 / 399 / 135 / 413
www.justice.gov

FotoCentrum právnej pomoci
Kancelária Bratislava
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05 Bratislava 15
Tel.: +421 2 496 835 21 / 22
E-mail: info(at)legalaid.sk
www.legalaid.sk

 

 

Autor/zdroj: Viktor Klik
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 29.10.2013 06:00
Upravené: 22.12.2021 14:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001