Kraj a mesto vyriešia existenciu zariadenia na Adlerovej ulici v Košiciach

Zastupiteľstvo KSK v októbri minulého roka schválilo zrušenie Zariadenia núdzového bývania (ZNB) k 31. decembru 2013 a zároveň garantovalo, že v meste nedôjde k zníženiu počtu miest v tomto type zariadenia. Zrušené miesta mali byť postupne v priebehu roka 2013 nahradené zvýšenou kapacitou u neverejných poskytovateľov v meste – 20 miest v neziskovej organizácii DORKA n.o. Košice a 53 miest v Arcidiecéznej charite Košice v objekte na Poľnej ul. č. 1. Po dohode predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy prevádzku zariadenia na Adlerovej ulici prevezme od budúceho roka v celom rozsahu Mesto Košice. Košický samosprávny kraj zazmluvní navyše ďalších 20 miest u neverejného poskytovateľa.

V polovici januára sa uskutočnilo pracovné stretnutie námestníčky primátora Mesta Košice Renáty Lenártovej s riaditeľom Úradu KSK Ondrejom Bernátom, ktoré sa venovalo problematike ďalšej existencie zariadenia núdzového bývania na Adlerovej 4 v Košiciach. Mesto Košice prejavilo záujem zachovať toto zariadenie a zabezpečovať od 1. januára 2014 jeho prevádzku prostredníctvom vlastnej organizácie v doterajšom rozsahu 73 miest. Košický samosprávny kraj v záujme pokrytia potreby zazmluvní v priebehu roka 2013 u neverejného poskytovateľa DORKA n.o. ďalších 20 miest.

„Spoločným úsilím chceme zabezpečiť kontinuálne poskytovanie sociálnej služby v Zariadení núdzového bývania na Adlerovej ulici v Košiciach k spokojnosti jeho obyvateľov. Verím, že zazmluvnenie ďalších 20 miest, napriek napätej situácii v rozpočte KSK, povedie k spokojnosti aj ostatných obyvateľov mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácií a sú na poskytovanie týchto sociálnych služieb odkázaní,“ povedal predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Financovanie zariadenia núdzového bývania v roku 2014 bude zabezpečené z troch zdrojov. Z príspevku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o ktorý v súlade so zákonom požiada Mesto Košice. Z finančného príspevku na prevádzku, ktorý budúcemu poskytovateľovi na základe zmluvy poskytne Košický samosprávny kraj na všetkých 73 prijímateľov sociálnej služby. Z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb zariadenia núdzového bývania. Priemerná ročná výška úhrady jedného klienta v roku 2012 bola 263 eur.

Byty v dome na Adlerovej ulici patria Mestu Košice, samosprávny kraj ich prenajímal na základe nájomnej zmluvy s ročnými nákladmi okolo 50 tisíc eur. Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta v zariadení núdzového bývania na Adlerovej ulici boli vlani 2294,76 eur za rok. Priemerná ročná úhrada jedného klienta 263 eur. Informácie o ekonomicky oprávnených nákladoch v každom type zariadenia sú každý rok zverejnené na web stránke úradu KSK v časti sociálne veci.

V rozpočte KSK na rok 2013 je pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb naplánovaných spolu takmer 22 miliónov eur, čo je o 80 tisíc viac, ako minulý rok. Verejní poskytovatelia budú mať k dispozícii 15,7 milióna eur na služby pre 1980 klientov. Kraj okrem toho spolufinancuje miesta pre 1067 klientov u neverejných poskytovateľov sumou 6,3 milióna eur.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 22.01.2013 15:00
Upravené: 22.12.2021 13:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001