O všetkých klientov z Adlerovej sa postarajú neverejné zariadenia, nikto neostane na ulici

Zariadenie núdzového bývania na Adlerovej ulici v Košiciach bude v doterajšej podobe fungovať do konca budúceho roka. Dotknú sa ho zmeny, ktoré súvisia s optimalizáciou siete zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávny kraj. Zrušené miesta budú nahradené novovytvorenými miestami u neverejných poskytovateľov v meste.

Zariadenie núdzového bývania na Adlerovej ulici v Košiciach bude v doterajšej podobe fungovať do konca budúceho roka. Dotknú sa ho zmeny, ktoré súvisia s optimalizáciou siete zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávny kraj. Zrušené miesta budú nahradené novovytvorenými miestami u neverejných poskytovateľov v meste.

O zmenách v sieti zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby, budú hlasovať poslanci Zastupiteľstva KSK v októbri. Zariadenie núdzového bývania je súčasťou Strediska krízovej intervencie. Má kapacitu 73 miest, je umiestnené v 19 bytových jednotkách v bytovom dome na Adlerovej 4 v Košiciach. „Byty patria Mestu Košice, ktoré nám ich prenajíma na základe nájomnej zmluvy. Ročne nás to stojí okolo 50 tisíc eur. Umiestnenie zariadenia v bytovom dome je dlhodobo problematické, pretože časť domu obývajú riadni nájomníci a časť je využívaná na sociálne účely. V bytoch prenajatých Stredisku krízovej intervencie sa dlhodobo nerobia žiadne rozsiahlejšie úpravy, pritom napríklad staré umakartové jadrá by to veľmi potrebovali,“ vysvetľuje vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková.

Riešením tejto situácie je postupné znižovanie kapacity zariadenia núdzového bývania a jeho zrušenie ako organizačnej súčasti Strediska krízovej intervencie ku koncu roka 2013.

„Záujem o sociálnej služby v tomto zariadení je veľký. Všetky zrušené miesta budú nahradené novovytvorenými zazmluvnenými miestami u neverejných poskytovateľov v Košiciach – Arcidiecézna charita a Dorka n.o.. Na rokovaniach nám potvrdili, že zvýšenú kapacitu dokážu pokryť. Do 30. júna vytvoria 40 miest a do konca roku ďalšie miesta,“ dodáva Zuzana Jusková. Každý neverejný poskytovateľ pri registrácii musí splniť zákonom dané podmienky, pre daný typ zariadenia. „Proces spojený s premiestnením klientov do iného zariadenia núdzového bývania v meste Košice bude zabezpečovať Stredisko krízovej intervencie v spolupráci s klientmi. Samozrejme, bude na slobodnom rozhodnutí, či klient novú ponuku prijme.“ Väčšinu uvoľnených bytov odovzdá stredisko späť vlastníkovi – mestu Košice. Len štyri uvoľnené bytové jednotky budú ďalej slúžiť pre potreby KSK.

Podľa nákladov za predchádzajúci rok sa kažoročne vypočítavajú ekonomicky oprávnené náklady (EON) na jedného klienta v každom zariadení sociálnychslužieb. V prípade zariadenia núdzového bývania na Adlerovej ulici sú aktuálne tieto náklady vo výške 2294,76 eur na jedného klienta za rok. Priemerná úhrada jedného klienta je 285,77 za rok. Informácie o ekonomicky oprávnených nákladoch v každom type zariadenia sú každý rok zverejnené na web stránke úradu KSK v časti sociálne veci.

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva navrhol niekoľko zmien v sieti zariadení sociálnych služieb. Ich cieľom je ušetriť, pretože príjmy regionálnej samosprávy už niekoľko rokov klesajú a iná reálna možnosť ako udržať doterajší rozsah a kvalitu sociálnych služieb neexistuje. „Na financovanie sociálnych služieb u verejných i neverejných poskytovateľov dávame ročne okolo 21 miliónov eur, čo je zhruba tretina rozpočtu KSK. Ak neušetríme finančné prostriedky, na budúci rok už nebudeme vedieť udržať doterajšiu kvalitu služieb,“ hovorí vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. Od roku 2008 regionálna samospráva neinvestovala do svojich zariadení, technické vybavenie v mnohých je zastarené aj budovy by potrebovali opravy. Vzniknuté havárie rieši len s veľkými problémami.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 02.10.2012 12:30
Upravené: 22.12.2021 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001