Slovom a farbou bez hraníc

V zariadení Facilitas n.o. Košice, dňa 18. apríla 2016 sa uskutočnila beseda so spisovateľom Františkom Piljarom - novinárom a spisovateľom, členom Spolku slovenských spisovateľov, nositeľom ceny primátora za rok 2014 za výnimočný prínos v oblasti literárnej tvorby a šírenie dobrého mena mesta Banská Bystrica. Beseda je súčasťou aktivít projektu "Slovom a farbou bez hraníc", ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je kombinovanou, zážitkovou a interaktivnou formou prispieť k vytvoreniu rovnosti príležitosti v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Na motívy poviedok autora, ktorého invalidizovala práve duševná choroba vytvoria klienti zariadenia ilustrácie, obrazy výtvory z hliny. Najlepšie z nich spoločne vyberú a tie sa použijú na ilustráciu poviedok, ktoré budú vydané v tlačenej podobe. Vzniknuté dielo, obrazy, výrobky z hliny a iného materiálu spolu s načítaním poviedok odprezentujeme na verejných interaktívnych výstavách spojených s workshopom v Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici.Cestou sebapoznania, sebauvedomenia a sebaúcty umožníme rozvinúť tvorivý umelecký potenciál, ktorý v sebe majú.

Beseda bola zameraná na doterajšiu literárnu tvorbu spisovateľa, romány v knižnej podobe boli k dispozícii k nazretiu neskôr s podpisom a venovaním autora podarované prítomným. Účastníkov oslovil život autora a nečakané udalosti, ktoré mu zmenili život, inšpirácie a témy jednotlivých románov, spôsob akým sa nevzdáva a napriek mnohým prekážkam vydáva svoje knihy o ktorých je presvedčený najmä zo spätnej väzby svojich čitateľov, že sú pútave, ľudské a živé svojím obsahom a odkazom, ktorý do nich vkladá. Na besede boli predstavené nové poviedky z pera autora, ktoré v rámci projektu budú načítané a ilustrované a vydané v knižnej podobe. Príbehy oslovujú predovšetkým detského čitateľa ale zaujmú aj rodičov, prarodičov vlastne každého, komu je blízka téma živej prírody a hodnôt, ktoré človeku ponúka. Príbehy sú venované spomienkam z dotykov chlapčenskej duše s rybárčením. Prínosom príbehov sú výpovede o láske – láske otca a syna každogeneračne, láske k rodine, láske ku všetkému živému.

Nezisková organizácia Facilitas n.o. Košice pôsobí od roku .2002 a poskytuje sociálne služby obyvateľom regiónu. Zameriava sa na podporu ľudí so zdravotným, či sociálnym znevýchodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie do spoločnosti, odstraňovania sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života.

Poďakovanie patrí partnerom, Mgr. Františkovi Piljarovi s manželkou, Mgr.Lucii Kleinovej poslankyni za MČ Nad Jazerom, ktorá prijala pozvanie, DPS UNLP Košice a všetkým, ktorí prispeli k príjemnému stráveniu dňa so slovenkou literárnou tvorbou.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2016 05:00
Upravené: 23.05.2022 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001