Slovom a farbou bez hraníc

Facilitas n.o. Košice Vás pozýva na interaktívnu výstavu pod názvom Slovom a farbou bez hraníc, ktorá bude prebiehať v období od 12.7.2016 do 21.8.2016 v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej ulici 88 v Košiciach. Výstava je súčasťou aktivít projektu Slovom a farbou bez hraníc, ktorý sa realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výstavu otvorí PhDr. Monika Piliarová riaditeľka Facilitas n.o. Košice 12.7.2016 o 14.00 hod., privíta spisovateľa Františka Piljara z Banskej Bystrice a predstaví projekt Slovom a farbou bez hraníc.

Cieľom projektu je kombinovanou, zážitkovou a interaktívnou formou prispieť k vytvoreniu rovnosti príležitosti v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Na motívy poviedok autora, ktorého invalidizovala práve duševná choroba vytvorili klienti zariadenia ilustrácie, obrazy výtvory z hliny. Najlepšie z nich spoločne vybrali a tie sa použili na ilustráciu poviedok, ktoré sú vydané v tlačenej podobe. Vzniknuté knižné dielo, obrazy, výrobky z hliny a iného materiálu spolu s načítaním poviedok prezentujeme na verejných interaktívnych výstavách spojených s workshopom v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

Facilitas n.o. Košice predstavuje arteterapiu ako liečbu i ako nástroj sebapoznávania a osobného rozvoja každého z nás. V príjemnom prostredí obklopení farebnými námetmi a započúvaní do čítaných poviedok si deti aj dospelí vyskúšajú tvoriť vlastnú ilustráciu k príbehu, zapojiť sa do skupinovej maľby na veľkom formáte, vyskúšať si kresbu rôznymi technikami a na rôzne formáty. Oživením je hudobný kútik kde si vyskúšajú vlastnú tvorbu hudby na sundrume, ktorý doprevádza načítané poviedky.Nezisková organizácia Facilitas n.o. Košice pôsobí od roku 2002 a poskytuje sociálne služby obyvateľom regiónu. Zameriava sa na podporu ľudí so zdravotným, či sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie do spoločnosti, odstraňovania sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života.

Poďakovanie patrí partnerom: Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, BIBIANE Medzinárodnému domu umenia pre deti v Bratislave, Slovenskému technickému múzeu v Košiciach, Literárno-hudobnému múzeu pri Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Košickému samosprávnemu kraju, Mgr. Františkovi Piljarovi s manželkou, Mgr. Lucii Kleinovej poslankyni za MČ Nad Jazerom, DPS UNLP Košice a všetkým, ktorí prispeli k realizácii projektu.

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.07.2016 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001