Sladké a tvorivé Vianoce - projekt podporený Nadáciou Orange

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc je výroba rôznych dekoračných ozdôb, darčekov, vianočná výzdoba, zdobenie stromčeka, zhotovovanie rôznych sladkých dobrôt, spev vianočných kolied, i vianočný punč.

Aj my v združení „Radosť“, sme sa počas mesiaca December rozhodli priblížiť si Vianoce výrobou rôznych vianočných ozdôb, vyzdobovaním strediska i stromčeka, či zhotovovaním sladkých mlsiek. Všetky tieto prípravy vyústili do zrealizovania príjemného spoločného posedenia v kruhu najbližších. Vyššie uvedené činnosti boli súčasťou projektu, ktorý sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange“. Manažérkou projektu bola Mgr. Lenka Paľová – sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“.

Príprava na samotné vianočné posedenie prebiehala počas mesiaca december. Klienti sa podieľali na výrobe rôznych ozdôb, z rozličných materiálov, ktorými sme si skrášlili stredisko, nechýbalo zdobenie stromčeka, zhotovovanie drobných darčekov pre najbližších. V samotný deň slávnostného vianočného posedenia pripravovali klienti spoločne s dobrovoľníkmi nepečené sladké mlske, zábavné chlebíčky, pochutiny. Každý priložil ruku k dielu. Klienti boli z činností veľmi nadšení, snažili sa pomáhať a zároveň si osvojovali a upevňovali praktické zručnosti. Naučili sa pripraviť jednoduché pochutiny, vianočný punč, zábavné chlebíčky i pripraviť slávnostný stôl. Klienti sa rozdelili do skupín, niektorí pomáhali pripravovať chlebíčky, sladké mlsky, ďalší dozdobovali stredisko, či pripravovali slávnostný vianočný stôl. V priebehu dňa sa schádzali dobrovoľníci, ktorí pomáhali s aktivitami. Keď klienti skončili s prípravou pohostenia, nasledovala obedňajšia prestávka. Potom nasledovala druhá časť programu. Účastníci si posadali okolo krásne ozdobeného slávnostného stola, pri ktorom nechýbal spev krásnych vianočných piesní, kolied, vzájomné vinše a priania, i rozprávanie o zvykoch a tradíciách spojených s Vianocami. Zúčastnení sa občerstvili nealkoholickým vianočným punčom, sladkými pochutinami, chlebíčkami, vianočným pudingom. Občerstvenie pripravovali klienti za aktívnej pomoci dobrovoľníkov. Program sme ukončili záverečnou aktivitou, počas ktorej každý každému napísal na papier krásne vianočné blahoželanie

Opäť sme v zdužení prežili krásne spoločné chvíle, počas ktorých nechýbala pozitívne atmosféra,spev, tanec, hra na hudobné nástroje i spomienky na rôzne zvyky a tradície Vianoc.

Naša vďaka patrí všetkým účastníkom projektu „Sladké a tvorivé Vianoce“, manažérke projektu - Mgr. Lenke Paľovej, personálu zduženia „Radosť“, dobrovoľníkom, klientom i rodičom klientov, ktorí spoločne dotvárali príjemnú atmosféru.

Postrehy klientov

  • Páčilo sa mi ako sme dostávali darček od Lenky. Výzdoba a zdobenie stromčeka sa mi páčili. Vianočný punč mi veľmi chutil. Výroba tých zákuskov s Lenkou a Majkou sa mi tiež páčila. Lenka bola veľmi šikovná pri príprave zákuskov.
  • Robili sme chlebíčky, punč, keksy a iné dobroty a poobede bola menšia vianočná oslava.
  • Bola to veľká hostina. Aj sme sa pozabávali. Zhotovili sme vianočnú výzdobu.
  • Punč bol výborný a chutil mi. Zdobenie stromčeka sa mi páčilo. Ja som zaväzoval šnúrky na vianočné ozdoby a podával ich.
  • Páčilo sa mi ako sme ozdobovali stromček a celú Radosť. Robili sme domčeky a anjelikov. Punč bol výborný a chutil mi. Zdobenie stromčeka sa mi páčilo. Ja som zaväzoval šnúrky na vianočné ozdoby a podával ich.
  • Mne sa všetko páčilo, najviac Lenkin projekt – pohostenie, punč, ozdobovanie stromčeka, darčeky.
  • Vianočné posedenie sa mi páčilo. Naučila som sa urobiť niektoré zákusky – koláče. Bolo veselo.
  • Včerajší deň bol taký výborný. Všetko sa mi páčilo. Krájali sme ovocie, robili sme chlebíčky.

Fotodokumentácia

Autor/zdroj: Mgr. Lenka Paľová, Sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.01.2014 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001