S dekou na jazere...

26. mája 2017 sa rehabilitačnému stredisku FACILITAS, n.o. v rámci projektu „Iniciatívy dm spoločne“ úspešne podarilo zrealizovať prvé stretnutie „S dekou pri jazere“.

S dekou pri jazere veľmi názorne vystihuje to ako je možné tráviť voľný čas v letnom období vo svojej komunite, v príjemnom prostredí lokality Košice - Nad Jazerom. Cieľom projektu je aktivovať spoločné stretávanie klientov so svojimi rodičmi a s ľuďmi zo svojho okolia. Aktívne zapojenie sa do úpravy miesta, vnímanie prírody, rozvíjanie sociálnych kontaktov, vytváranie priestoru na búranie predsudkov svojich vlastných ako i postojov okolia. Spestrením stretnutí je maľovanie prírody v okolí jazera, ktoré je zdrojom na sebareflexiu, sebapoznávanie, sebauvedomenie, porozumenie a prijatie druhých. Prínosom bolo a aj bude zapojenie dobrovoľníkov, sociálny kontakt a vzájomné obohatenie života všetkých zúčastnených.

Poďakovanie je potrebné vysloviť „Iniciatíve dm spoločne“, PhDr. Lucii Kleinovej poslankyni MČ nad Jazerom za účasť a podporu, študentom UPJŠ Košcie Filozofickej fakulty odboru sociálna práca, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sa zapojili do prvého stretnutia tohto projektu. Ďalšie stretnutia sa budú konať 9. 6. 2017 a 28. 7. 2017 o 9:00 hod. Záujemcovia sa zídu pri Poliklinike nad Jazerom pri zadnom vchode.
Pokiaľ máte chuť zažiť niečo nové pridajte sa.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.06.2017 13:31
Upravené: 23.05.2022 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001