Rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb o podporované bývanie v obci Prakovce

V rámci optimalizácie siete sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja zariadenie IDEA-DSS rozšírilo druh poskytovaných sociálnych služieb zriadením podporovaného bývania v prenajatej bytovej jednotke v Prakovciach.

Budova so zariadením podporovaného bývaniaKaždý človek túži po osamostatnení sa a má vlastné predstavy o svojom živote. Naše zariadenie umožnilo štyrom prijímateľkám sociálnej služby vytvoriť si vlastné bývanie. Poslaním podporovaného bývania s asistenciou je podporovať každého klienta k využívaniu všetkých služieb s cieľom maximálne rozvíjať nezávislosti a zručnosti. Okrem rozvoja základných biologických potrieb toto zariadenie rozvíja aj potreby osobného rastu, podporuje dôstojnosť klientov a rešpektuje ich individuálny výber.

Byt podporovaného bývaniaKlientom poskytujeme sociálne služby v prostredí, ktoré sa čo najviac podobá prirodzenému prostrediu. Získavajú a rozvíjajú si tu svoje schopnosti a sociálne zručnosti, potrebné pre samostatný život. Okrem toho im poskytujeme poradenské služby zamerané na riešenie bežných problémov. Osobnostný rozvoj klientov je pravidelne monitorovaný. S klientmi pracujeme na individuálnych plánoch a programoch sociálnej rehabilitácii.

V zariadení podporovaného bývania sa prijímateľom sociálnych služieb ponúkajú reálne a zmysluplné denné režimové činnosti a vytvára sa prostredie dôvery a spolupatričnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú kvalitu ich života.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.05.2015 12:00
Upravené: 22.12.2021 15:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001