Rozlúčka s absolventmi aktivizačnej činnosti "Tréningu pamäti" v školskom roka 2016/2017

V špecializovanom zariadení pre seniorov Arcus v Košiciach sa 22. júna 2017 formálne ukončil školský rok 2016-17 rozlúčkou s absolventmi aktivizačnej činnosti "Tréning pamäti".

Absolventi si na záver vypočuli nasledovné slová: „Tak ako sa školský rok začína príde čas keď sa musí aj ukončiť. Možno, že si poviete aké to bolo úžasne keď ste chodili do školy, boli ste mladí, plní elánu. Ostali spomienky, ktoré  Vám nikto nemôže vziať.  Spomienky, ktoré patria len a len Vám. Veď akoby to bolo včera, keď ste po prvý krát zavítali do lavíc Vašej školy. Boli ste prváci, v očiach ste mali strach a v nohách rýchlosť.  Prešli ste strednou  školou, niektorý z Vás aj vysokou školou. Možno, že si niektorí z Vás  povie prečo spomínam školské časy? V mojom veku mám opäť  chodiť do školy? Nebolo toho už v živote dosť?  Na naše veľké prekvapenie ste našu výzvu zúčastňovať sa aktivizačnej činnosti tréningu pamäti  prijali a počas celého školského roka sme sa spoločne každý utorok a štvrtok stretávali. Viem boli ste iní ako dnes. Na tvári Vám pribudli vrásky a každý z Vás si nesie na chrbte svoj kríž.  Možno lepší, možno horší,  ale nezľakli ste sa. A tak ako v mori, aj v našej triede sa striedali prílivy a odlivy šťastnejších i menej šťastných dní, no napriek tomu, alebo aj práve preto, sme sa neraz museli na seba spoľahnúť.

Záver sa niesol v celkovom vo vyzdvihnutí celkového prínosu nových poznatkov, vedomostí a skúseností, ktoré študenti v priebehu posledného roka nadobudli a netrpezlivom očakávaní letných prázdnin. Po rozdaní 32 vysvedčení zo strany riaditeľa zariadenia Arcus, prijímatelia sociálnych služieb slávnostne vyvesili tablo vo vstupnej hale zariadenia.

 

 

 

Autor/zdroj: Arcus - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2017 10:00
Upravené: 23.05.2022 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001