Prvá súťaž opatrovateľov...

Dňa 15. 06. 2017 zorganizovala JASANIMA – DSS Rožňava v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Strednou zdravotníckou školou v Rožňave historicky prvú súťaž opatrovateľov zo zariadení sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja v odborných vedomostiach a praktických zručnostiach. Hlavným sponzorom súťaže bola spoločnosť TENA.

Súťažilo sa o „Cenu vedúcej OSVaZ KSK“. Súťaže sa zúčastnilo desať verejných zariadení: LIDWINA Strážske, HARMÓNIA Strážske, IDEA Prakovce, ARCUS Košice, ONDAVA Rakovec nad Ondavou, LUMEN Trebišov, SUBSIDIUM Rožňava, Regina Kráľovce, VIA LUX Košice-Barca, JASANIMA Rožňava a jedno neverejné zariadenie – FOR REGION Nadabula. Miestom konania súťaže bol areál JASANIMA – DSS. Celou súťažou sprevádzala opatrovateľov sova, ako symbol múdrosti. Súťaž otvorila príhovorom riaditeľka DSS PhDr. Šlosárová a súťažiacich  pozdravila aj vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, Ing. Jusková, ktorá zároveň vyjadrila uznanie nad náročnou prácou opatrovateľov.

Teoretická časť súťaže pozostávala z písomného testu obsahujúceho 35 otázok zameraných na opatrovateľský proces. Praktická časť prebiehala v areáli DSS na 3 stanovištiach, kde sa súťažiaci museli popasovať s nasimulovanou situáciou, ktorej obsah si vyžrebovali pri prezentácii. Pri riešení praktických úloh išlo o zvládnutie situácií, ktoré môžu kedykoľvek nastať počas výkonu svojej práce v zariadeniach. Odborným garantom súťaže bola SZŠ Rožňava. Porota v zložení PhDr. Hrušková, Mgr. Révajová-Bujňáková a p. Ing. Plančárová dozerala nad objektívnym hodnotením výsledkov. Najvyšší počet získaných bodov z oboch častí súťaže, ktoré boli hodnotené zvlášť dosiahlo  družstvo JASANIMA DSS Rožňava. Na druhom mieste skončili opatrovateľky zo ZSS Arcus Košice a tretie boli opatrovateľky zo ZSS Lumen Trebišov. Súťažiacich pozdravili počas prestávky žiaci ZŠ Zlatá z Rožňavy malým kultúrnym programom.. Putovný pohár odovzdala víťaznému družstvu Ing. Zuzana Jusková – vedúca OSVaZ KSK.

Cieľom súťaže bolo pozdvihnúť náročnú a zodpovednú prácu opatrovateľov v zariadeniach sociálnych služieb. Napriek ich nízkemu finančnému ohodnoteniu za výkon nesmierne namáhavej práce, ju vykonávajú s láskou a pokorou, za čo im patrí veľká vďaka. Veľké poďakovanie patrí aj samotným súťažiacim, ktorí sa odhodlali reprezentovať svoje zariadenia.

Autor/zdroj: PhDr. Katarína Borsodiová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.06.2017 11:15
Upravené: 23.05.2022 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001