Projekty pre mladých

V rámci zvyšovania kvality života obyvateľov zariadenia sociálnych služieb Harmonia Strážske sa deväť jeho zamestnancov zúčastnilo národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Vďaka projektu bolo usporiadaných celkovo 9 aktivít, medzi nimi napr. kolkársky turnaj, karneval či divadelné predstavenie, ale aj výstavba skalky.

Fašiangová zábavaS cieľom zvýšenia záujmu mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením o šport bol zrealizovaný kolkársky turnaj, ktorého sa zúčastnili štyri súťažné družstvá zo štyroch zariadení sociálnych služieb. Vo fašiangovom duchu bol realizovaný ďalší projekt, v rámci ktorého sa na spoločnom karnevale stretli mladí zdravotne znevýhodnení zo zariadenia Harmonia a mládež z Centra voľného času v Strážskom. Pod heslom „búranie bariér“ sa nieslo ďalšie podujatie vo viacúčelovej sále v Strážskom, na ktorom sa predstavil divadelný súbor Svetielko zo zariadenia Harmonia s predstavením Začarovaná Nela a zároveň prijímatelia sociálnych služieb v rámci workshopov prezentovali techniky pletenie z papiera a zdobenie technikou patchwork pre deti zo ZŠ v Strážskom.

 

Všetky tieto podujatia boli zamerané najmä na integráciu mladých prijímateľov sociálnych služieb zariadenia Harmonia medzi intaktnú spoločnosť a zvýšenie prijatia ľudí so zdravotným znevýhodnením mládežou, čo sa podarilo nadmieru splniť. Aj ďalšie projekty, ktoré boli priebežne realizované v zariadení sa zamerali na mladých. Predovšetkým na zvyšovanie ich manuálnych zručností a estetického cítenia prostredníctvom skrášľovania interiéru zariadenia (maľovanie stien a renovácia drevených postelí), ale aj vonkajšej časti zariadenia vytvorením skalky. Zapojenie mládeže do výroby ergoterapeutickej tabule, ktorá bude slúžiť pri liečbe ľudí so zdravotným postihnutím, bol priebežne realizovaný posledný projekt, cieľom ktorého bolo rozvíjanie praktických zručností a taktiež spolupatričnosti s ľuďmi so zdravotným postihnutím.

Všetky tieto projekty boli podporené z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.04.2014 12:33
Upravené: 23.05.2022 09:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001