Pes – najlepší priateľ človeka

Mladým ľuďom s kombinovaným zdravotným postihnutím a imobilným a ťažko zdravotne postihnutým klientom vyčarila úsmev na tvári dvojica psov vďaka projektu Komprax. Zúčastnili sa canisterapie, teda terapie so psom, ktorá zlepšuje ich zručnosti a správanie ako k zvieratám, tak k ľuďom.

CanisterapiaMladí ľudia s kombinovaným zdravotným postihnutím z JASANIMA – Domova sociálnych služieb Rožňava, z organizačnej súčasti AMALIA – Domova sociálnych služieb Rožňava a imobilní a ťažko zdravotne postihnutí klienti z Domu Humanity SČK G. Bergera v Rožňave sa zúčastnili Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax IUVENTA. Malý projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ pod názvom „Pes – najlepší priateľ človeka“ bol zameraný na canisterapiu – terapiu so psom.

Pes sa stáva počas terapie nielen priateľom, ale aj motiváciou k pohybu a rehabilitácii. Pre mnohých imobilných a ťažko zdravotne postihnutých je novým podnetom a spestrením ich každodenného života. Odvádza ich pozornosť od vlastných problémov, vychováva ich k empatii a zodpovednosti. Dotyky a hladenie uspokoja potrebu po nežnosti a zároveň je aj výchovným prostriedkom, ako sa primerane správať k zvieratám, ale aj k ľuďom. Zvyšuje neverbálne komunikačné zručnosti, zmierňuje agresivitu a pomáha komunikovať.

CanisterapiaÚčastníci projektu mali možnosť stráviť čas s dvomi krásnymi psami v priestoroch Domu Humanity SČK. Canisterapeutka, p. Koláriková, prišla s dvomi dozlatista sfarbenými psami. Spočiatku si museli klienti a psy nájsť cestu k sebe, museli sa zoznámiť. Ale netrvalo to dlho. Našli odvahu, prekonali svoj strach a odstup. V minulosti sa už klienti oboch zariadení s canisterapiou stretli, takže to nebolo ich prvé stretnutie.

CanisterapiaPsy vytvorili svojou bezprostrednosťou uvoľnenú atmosféru. Dovolili klientom, aby ich hladkali, česali. Klienti im podávali piškóty z rúk. Psy počúvali ich povely a klienti mali počas celej terapie úsmev na tvári. Nezabudnuteľným zážitkom bol pohľad na šťastné tváre mladých ľudí, ktorí sa dokážu tak nezištne a s láskou správať ku psom. Aj psy akoby cítili, že sa k imobilným klientom musia správať jemne. Ich pohyb bol opatrný, aby im neublížili. Čas strávený so psami ubehol veľmi rýchlo. Bolo nádherné vidieť tú uvoľnenú atmosféru a pohodu, ktorú psy navodili.

Verím, že aj v budúcnosti sa budú môcť imobilní a ťažko zdravotne postihnutí klienti stretávať počas terapie so psami. Toto stretnutie iba potvrdilo príslovie, že pes je najlepším priateľom človeka, pretože pes nemá predsudky voči „iným“ ľuďom a dokáže rozdávať radosť ako zdravým, tak aj chorým.

logo

PhDr. Katarína Borsodiová
JASANIMA – DSS Rožňava

 

 

Autor/zdroj: Katarína Borsodiová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.04.2014 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001