Otvorenie Snoezelen miestnosti

V JASANIMA – DSS sa dňa 14. 12. 2016 uskutočnil Deň otvorených dverí. V rámci tohto dňa, sa za účasti primátora mesta Rožňava, p. Pavla Burdigu, slávnostne otvorila nová miestnosť – SNOEZELEN.

Snoezelen bol vyvinutý v Holandsku so zámerom poskytnúť ľuďom so zmyslovým alebo mentálnym postihnutím vhodnú relaxáciu a prostredie pre trávenie voľného času. Pôvodne sa vychádzalo z presvedčenia, že všetci potrebujeme podnety. Ľudia so špeciálnymi potrebami majú tiež právo na primeranú stimuláciu. Aby sa osoby s postihnutím mohli zúčastniť na takýchto aktivitách, vyžaduje si to vytvorenie špeciálneho prostredia.

Snoezelen spočíva vo vytvorení príjemných zmyslových zážitkov v atmosfére dôvery a uvoľnenia. Zmyslové zážitky stimulujú primárne zmysly bez potreby intelektuálnej aktivity. Dôvere a uvoľneniu napomáha nedirektívny prístup terapeuta. Priestory tejto multisenzorickej miestnosti budú slúžiť prijímateľom zariadenia na povzbudenie všetkých zmyslov, na relaxáciu a zníženie agresivity. Miestnosť bude slúžiť aj na realizáciu iných terapií, najmä bazálnej stimulácie.

Miestnosť budú mať možnosť využívať aj zamestnanci zariadenia na porady, supervízie, relaxáciu. V budúcnosti plánujeme terapiu poskytnúť na využitie aj širokej verejnosti mesta Rožňava a okolia.

Príjemné prostredie miestnosti bolo vytvorené za finančnej podpory dotácie Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR, spoločnosti UNIVERSAL – maklérsky dom a za pomoci dobrovoľníckej práce zamestnancov zariadenia.

Autor/zdroj: PhDr. Katarína Borsodiová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.12.2016 11:30
Upravené: 23.05.2022 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001