ONDAVA - DSS Rakovec nad Ondavou realizoval projekt „Záhradka pre všetkých“

ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou sa v roku 2021 zapojil do Grantového programu Nadácie EPH a na svoj projekt s názvom „Záhradka pre všetkých“ získal dotáciu vo výške 2500 €. Realizácia projektu prebiehala od 11.06.2021 do 30.11.2021.

Záhradka pre všetkýchZískané finančné prostriedky sme použili na realizáciou tohto projektu, ktorého zámerom bola revitalizácia terapeutickej záhrady. Boli použité na vybudovanie základu pre vyvýšené záhony a relaxačnej zóny, na nákup vyvýšených záhonov a zeminy na úpravu a prípravu "Záhradky pre všetkých". Svojpomocne sa vytvorila relaxačná zóna so senzorickým chodníkom a exteriérová hracia plocha najobľúbenejších spoločenských hier „Človeče nehnevaj sa“ a „Piškôrky“ na ktoré sme použili recyklované materiály, drevo a PET fľaše. V dielni majstra sme vyrobili hracie polia a figúrky hry „Človeče nehnevaj sa“ a hry „Piškôrky“.

Záhradka pre všetkýchCieľom projektu bolo vytvorenie relaxačnej zóny prostredníctvom vyvýšených záhonov, senzorického chodníka a exteriérovej hracej plochy, na základe ktorej sa u prijímateľov zdokonalia motorické zručnosti, čo prispeje k posilneniu zdravého sebavedomia založeného na zvládaní cieľov pri hre. Podporíme u prijímateľov praktickú aplikáciu poznatkov a skúseností v hre a hracom centre, ktoré sa bude nachádzať v prostredí záhrady nášho ONDAVA - DSS Rakovec nad Ondavou

Záhradka pre všetkýchCieľovou skupinou projektu sú ľudia so zdravotným znevýhodnením, mentálnym, zrakovým, sluchovým, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami správania, s duševnými poruchami, ktorí sú umiestnení v ONDAVA - DSS. Záhradka pre všetkých bude prínosom aj pre realizáciu nadštandartných aktivít prijímateľov, spoločných aktivít s príbuznými, zamestnancami, ako aj pre realizáciu športových podujatí za účasti iných prijímateľov s okolitých DSS.

Záhradka pre všetkýchNa projekte sa v rámci dobrovoľníckej práce podieľali zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby ONDAVA - DSS Rakovec nad Ondavou. Zo zamestnancov to boli údržbári, inštruktorky sociálnej rehabilitácie, sociálni pracovníci. Prijímatelia sa podieľali v rámci svojich psychosomatických schopností.

Autor/zdroj: Mgr. Igor Rafaj
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.11.2021 13:35
Upravené: 23.05.2022 09:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001