Návrat do Jasova...

Dňa 16.05.2017 zorganizoval DSS Jasanima v rámci dňa s kľúčovým pracovníkom pre svojich prijímateľov spomienkový výlet „Návrat do Jasova“.

Kláštor v Jasove bolo miesto, ktoré bolo v rokoch 1962 – 2013 ich domovom, kde žili a venovali sa pracovnej činnosti. Po príchode sa na tvárach prijímateľov objavila neopísateľná radosť, vynorili sa spomienky, ktoré boli umocnené aj prítomnosťou bývalých zamestnancov. Pocity radosti a nadšenia striedali aj okamihy sklamania nad súčasným stavom kláštora, ktorý si vyžaduje radikálnu rekonštrukciu. Súčasťou výletu bola aj návšteva zrekonštruovaného kostola sv. Jána Krstiteľa, barokovej záhrady v areáli kaštieľa a Jasovskej jaskyne.

Nasledovala prehliadka jaskyne, ktorú klienti absolvovali so sprievodkyňou, zhodou okolností bývalou zamestnankyňou, ktorá dotyčných osobne poznala. Celé sprevádzanie bolo prispôsobené zdravotnému stavu zúčastnených prijímateľov a tak mohli prehliadku absolvovať všetci bez väčších problémov. Výlet sa ukončil obedom v reštaurácii v Autocampingu v Jasove. Celodenný výlet sa ukončil krátkou prechádzkou okolo rybníka. Prijímatelia  vyjadrili spokojnosť a vďačnosť slovami: „ už sme si ani nemysleli, že sa sem niekedy vrátime, sme radi a ďakujeme Vám“. Cesta autobusom naspäť do Rožňavy sa niesla v znamení spomienok, zážitkov a únavy.

Klienti DSS Jasanima týmto vyjadrujú veľké poďakovanie Opátstvu rádu premonštrátov, ktorí umožnili bezplatný vstup a prehliadku priestorov kláštora a zároveň bývalým zamestnancom p. Milke Štarkovej, Zlatke Juhárovej a Marike Toporčákovej za ich ochotu, voľný čas a nezištnú pomoc, ktorú im poskytovali počas celého dňa. 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2017 14:14
Upravené: 23.05.2022 09:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001