Nezábudky pomáhali Radosti

Nezábudka, modrý kvietok symbolizujúci krehkosť duše každého človeka ktorý nám pripomína, aby sme nezabúdali, že duševné a fyzické zdravie sa navzájom prelínajú a jedno bez druhého nemôže existovať. O aktívnu podporu duševného zdravia sa už 16 rokov stará celoslovenská organizácia Liga za duševné zdravie.

Súčasťou aktivít zahrňujúcich osvetu, snahu odbúrať predsudky a zlepšiť duševné zdravie ľudí s psychickým ochorením je zbierka Dni Nezábudiek a tohto roku prebiehala od 29. 9. do 3. 10. 2017. Súčasťou zbierky bolo aj 27 klientov Združenia príbuzných a priateľov „Radosť“, 4 dobrovoľníci a  95 študentov stredných a vysokých škôl. Vďaka ich veľkej snahe a ochote ísť do ulíc a takouto formou poukázať na problémy dnešného sveta, týkajúce sa tejto oblasti ľudského života sa podarilo vyzbierať až 1650€. Z vyzbieranej sumy ide 70% organizácii a 30% Lige za duševné zdravie na administratívne účely a mediálnu osvetu.

Počas zbierky sa realizátori stretli s rôznymi pozitívnymi, ale žiaľ aj s negatívnymi reakciami. Ani to ich však neodradilo, aby pokračovali v úsilí zbierať finančné prostriedky, ktoré pomôžu zlepšiť sociálne služby poskytované tejto marginalizovanej skupine obyvateľov, ich začlenenie do spoločnosti a odstránenie predsudkov voči ním, ich rodinným príslušníkom a odborníkom psychiatrie. Klienti v tieto dni ukázali, že aj napriek svojmu handicapu dokážu byť prínosom pre celú spoločnosť a pomáhať nie len sebe, ale aj ostatným.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.10.2017 11:29
Upravené: 23.05.2022 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001