Nezabúdajme na Radosť

Liga za duševné zdravie už 15 rokov prostredníctvom rôznych destigmatizačných kampaní a Zbierky Dni Nezábudiek mení postoje verejnosti voči ľuďom s duševnými poruchami. Aj tento rok sa Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť v dňoch 16 - 18. 9. 2015 zbierky zúčastnilo. Pomáhali študenti košických stredných škôl a dobrovoľníci. Tradične sa zapojili aj samotní klienti s rodinami.

Spoločne sa podarilo vyzbierať 1. 141,09 €. Finančné prostriedky zo zbierky smerujú predovšetkým na zabezpečenie integračných aktivít, psychorehabilitačného pobytu, edukácie klientov a rodičov, pomôcok na arteterapiu a iné.

Svojou činnosťou sa stredisko snaží odstraňovať predsudky verejnosti voči ľuďom s psychickým ochorením a vzdelávať verejnosť. Preto zorganizovali ako súčasť sprievodnej kampane k zbierke, „Deň otvorených dverí v Radosti“. Verejnosť, dobrovoľníci, rodinní príslušníci a klienti Denného psychiatrického stacionára Univerzitnej nemocnice L. Pasteura si mali možnosť prezrieť priestory zariadenia, ktoré sú vyzdobené výtvarnými dielami klientov a výrobkami z rôznych materiálov. Prítomní si mohli pozrieť a vypočuť nahrávky z kultúrnych vystúpení pre dôchodcov a hendikepovanú mládež v podaní hudobnej skupiny klientov Radosti a ich rodičov. V tento deň súčasne prebiehali prednášky na tému Sebavedomie, Prosociálne správanie a  Stigmatizácia duševne chorých. Odborné prednášky sú organizované v zariadení počas roka viackrát.

Aj vďaka tomuto dňu sme mohli prezentovať to, že odlišnosť ľudí s duševným ochorením môže niekedy poukazovať na ich výnimočnosť, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie a nie strach a odsudzovanie.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí ochotne prispeli v Zbierke Nezábudky a tak podporili aj prevenciu duševného zdravia pre širokú verejnosť.

Kontakt: www.zpp-radost.sk

 

Autor/zdroj: Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť Bauerova 1
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.10.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 15:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001