Nadácia SPP plní sny v DSS Ondava

V programe OPORA od roku 2005 nadácia poskytuje podporu projektom, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí so znevýhodnením. Projekt DSS Ondava bol podporený sumou vo výške 500€.

Realizácia projektuNadácia SPP podporuje zmeny, ktoré smerujú k zvýšeniu kvality života, starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. V tomto roku 2013 sa podarilo aj zariadeniu ONDAVA- DSS Rakovec nad Ondavou získať finančné prostriedky z tejto nadácie na realizáciu projektu pre prijímateľa sociálnej služby v celkovej hodnote 500 €. Cieľom tohto projektu je naučiť prijímateľa základné zručnosti pri obrábaní dreva a výrobe malých drevených výrobkov. Manipuláciu so základným náradím potrebným k rezaniu a úprave dreva ako aj samotnú výrobu darčekových predmetov z dreva. Samotné zaškolenie prebieha priamo v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej Vranov nad Topľou a to majstrom odbornej výchovy v odbore spracovanie dreva. Projekt ešte prebieha, ale už teraz si myslíme, že splnil svoj účel. Umožnil zrealizovať sen prijímateľovi naučiť sa pracovať s drevom a taktiež obohatil jeho život o zážitky spojené s cestovaním a pobytom mimo zariadenia.

logo Nadácie SPP

Autor/zdroj: Alica Kozelová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.10.2013 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001