Medzinárodný seminár o sociálnom podnikaní prilákal viac ako 70 záujemcov z košického kraja

Sociálne podnikanie je momentálne veľmi aktuálnou témou v prostredí našich miest, obcí a neziskových organizácii. Tiež v európskom priestore má svoje miesto. Z tohto dôvodu sa Úrad Košického samosprávneho kraja a Európska komisia rozhodli spoločne zorganizovať workshop Sociálne podnikanie v prostredí Košického samosprávneho kraja. Zabezpečením akcie bol poverený referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít.

Podujatie sa konalo dňa 17. mája 2019 v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Jeho cieľom bolo sprostredkovať najpodstatnejšie informácie o sociálnej ekonomike a príklady dobrej praxe, ktoré môžu motivovať samosprávy v kraji k hľadaniu inovatívnych riešení sociálnych problémov komunít. Zároveň bola snaha organizátorov o sieťovanie reálnych aj potencionálnych subjektov sociálnej ekonomiky a ich prepojenie na európsku sieť v rámci projektu European Social Economy Regions 2019.

Akciu otvoril a prítomných v mene predsedu Košického samosprávneho kraja riaditeľ Úradu KSK Juraj Ďorko. Prednášajúcimi boli kapacity v danej oblasti – Vladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova a splnomocnenec KSK pre integráciu sociálne vylúčených komunít, Michal Smetanka, skúsený konzultant, lektor a facilitátor. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zastupoval spolutvorca zákona o sociálnom podnikaní Peter Meszároš. Videopríspevkom program obohatila Zuzana Dutková, zástupkyňa Európskej komisie z Bruselu.

Účastníci, medzi ktorými boli záujemcovia o sociálne podniky, ale aj zástupcovia už registrovaných podnikov, v diskusii ocenili realizáciu podujatia, a vyjadrili túžbu po vzájomnom sieťovaní a zdieľaní informácii k danej téme.

Autor/zdroj: Mgr. Ladislav Ontko
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.05.2019 12:49
Upravené: 23.05.2022 09:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001