Maľovanie s „OPOROU“ za pomoci Nadácie SPP

Nadácia SPP každoročne vyhlasuje grantový program – OPORA. Zariadenie JASANIMA – Domov sociálnych služieb Rožňava sa aj tento rok zapojila do vyhláseného programu. Cieľom projektu bolo podporiť skvalitnenie života prijímateľa sociálnych služieb so zdravotným znevýhodnením naplánovaním a realizáciou individuálneho plánu a podporiť jeho túžby, potreby a schopnosti.

Projekt bol zameraný na rozvoj jemnej a hrubej motoriky prijímateľa sociálnych služieb s pocitom posilnenia jeho sebarealizácie a kreativity pomocou maľovania obrazov a nácvik nových výtvarných techník. Maľovaním mal prijímateľ možnosť vyjadriť svoje túžby a nenaplnené sny.

Poďakovanie patrí NADÁCIÍ SPP a grantovému programu OPORA 2019, bez podpory ktorej by tento projekt nemohol byť realizovaný a celému projektovému tímu, ktorí podporoval prijímateľa sociálnych služieb pri jeho aktivizácii.

Veríme, že Nadácia SPP bude naďalej vyhlasovateľom grantových programov so zameraním na rozvoj a realizáciu individuálnych potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré im pomôžu realizovať ich sny, potreby a schopnosti.

PhDr. Katarína Borsodiová a projektový tím
JASANIMA – Domov soc. služieb Rožňava
0917/169833

Autor/zdroj: Jasanima DSS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.11.2019 07:59
Upravené: 23.05.2022 09:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001